کشف دو سیاره فراخورشیدی حول ستاره دوتایی

کشف دو سیاره فرا خورشیدی

تلسکوپ کپلر سال 2012 را به خوبی شروع کرده است. این هفته بعد از کشف کوچکترین منظومه با سه سیاره کوچک حول کوتوله قرمز، کپلر موفق به کشف دو سیاره فراخورشیدی حول یک ستاره دوتایی شد.

این منظومه کشف شده، کپلر-34 و کپلر 35 نام دارد که شامل دو ستاره خورشید مانند ( جرم آن‌ها 80 تا 89 درصد جرم خورشید است) است که به دور هم می‌گردند و از مقابل هم عبور می‌کنند و در فاصله 4900 و 5400 سال نوری از ما در صورت‌فلکی دجاجه قرار دارند. دو سیاره جدید کپلر-34 بی و کپلر-35 بی نام دارند که هردو هم‌اندازه زحل هستند. سیاره کپلر- 34 بی هر 289 روز یکبار و سیاره کپلر-35 بی هر 131 روز یکبار به دور هردو ستاره می‌چرخند. این دو سیاره به ستاره‌ها نزدیک هستند طوری که در منطقه سکونت‌پذیر ( منطقه‌ای که در آن آب به صورت مایع جریان دارد) قرار ندارند و میزبان حیات نیستند.

تصویری کامپیوتری از سیاره فرا خورشیدی

قبل از این منظومه، سیاره دیگری کشف شده بود که حول دو ستاره می‌گردید این سیستم کپلر-16 بی نام دارد که در فاصله 200 سال نوری از ما قرار دارد و هر 229 روز یکبار به دور هر دو ستاره می‌گردد. این سیاره سرد هم به اندازه زحل است و نیمی از آن از گاز و نیمی از آن از سنگ تشکیل شده‌است. این سیاره نیز در منطقه سکونت پذیر قرار ندارد. ستاره‌های این منظومه از خورشید کوچکترند جرم یکی از آن‌ها 69% و دیگری 20% جرم خورشید است.

منظومه کپلر b

با کشف این 3 سیاره، ماموریت کپلر نشان داد که میلیون‌ها سیاره وجود دارند که حول ستاره‌های دوتایی می‌گردند با اینکه تعداد زیادی ستاره دوتایی در کهکشان ما وجود دارند.

منظومه کپلر b

دانشمندان در تلاش هستند تا ماموریت کپلر تا سال 2016 ادامه داشته باشد و سیاره‌های هم‌اندازه زمین و قابل حیات را کشف کند.

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share