آسمان این هفته ( ۲۶ دی تا ۲ بهمن)

این هفته سیارات  هر کدام در گوشه‌ای از آسمان نمایان هستند. دو خوشه زیبای آسمان، خوشه پروین و قلائص با چشم دیده می‌شوند. ماه در تربیع دوم است و به حضیض مداری خود خواهد رسید.

دوشنبه 26 دی

  • ماه در تربیع آخر است و تقریبا 1:30 بامداد طلوع کرده و در ساعت 6:50 صبح در بیشترین ارتفاع خود قرار دارد و درساعت 12 ظهر غروب می‌کند. ماه در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی سنبله و در جنوب زحل و سماک‌اعزل دیده می‌شود.

ماه در تربیع آخر

سه‌شنبه 27 دی

  • ماه به حضیض مداری خود ( نزدیکترین نقطه از مدارش به دور زمین) می‌رسد و در فاصله 369,886 از زمین قرار خواهد گرفت.

چهارشنبه 28 دی

  • بعد از تاریک شدن آسمان به افق جنوب‌غربی آسمان نگاه کنید. سیاره زهره درخشان نمایان است و با قدر 4- درخشان‌ترین جرم آسمان شب است و راهنمای خوبی برای یافتن دورترین سیاره نپتون است.

زهره و نپتون

پنج‌شنبه 29 دی

  • ستاره متغیر الغول در صورت‌فلکی برساووش به کمنرین درخشنگی خود می‌رسد و با قدر 3/4 خواهد درخشید. این ستاره متغیر در بازه 2/87 روز از مینیمم مقدار درخشندگی به ماکزیمم مقدار می‌رسد.

ستاره الغول

جمعه 30 دی

  • دو تا از بهترین اجرام عمقی آسمان در طول شب می‌درخشند. خوشه پروین و خوشه ستاره‌ای قلائص در کنار هم تا بعد از نیمه‌شب می‌درخشند. خوشه پروین یکی از زیباترین خوشه‌های ستاره‌ای است که با چشم غیر مسلح هم دیده می‌شود و خوشه قلائص به شکل V در سر صورت‌فلکی گاو نمایان است.

خوشه ستاره‌ای قلائص و پروین و جبار

شنبه 1 بهمن

  • امشب سیاره غول‌پیکر مشتری را با تلسکوپ خود نشانه بگیرید. می‌توانید 4 قمر نزدیکش را ببینید.

مشتری

یک‌شنبه 2 بهمن

  • سیاره زحل کمی بعد از نیمه‌شب طلوع کرده و با قدر 0/6 در صورت‌فلکی سنبله می‌درخشد. پرنورترین ستاره سنبله سماک‌اعزل، با قدر 1 در 7 درجه‌ای سمت راست زحل و کمی پایین‌تر از آن دیده می‌شود.

زحل

 موقعیت سیارات

عطارد غیر قابل رویت است.

زهره ( با قدر 4-، در صورت‌فلکی دلو ) در افق جنوب‌غربی قرار دارد و تا آخر زمستارن ارتفاع خود را بیشتر می‌کند.

مریخ ( با قدر 0/1-، در مرز صورت‌فلکی اسد و سنبله ) تقریبا ساعت 10p.m طلوع می‌کند.

مشتری ( 2/5-، در مرز صورت‌فلکی حمل و حوت) حدودا ساعت 1a.m غروب می‌کند.

زحل ( با قدر 0/6، در صورت‌فلکی سنبله) بعد از نیمه‌شب طلوع کرده و پرنورترین ستاره سنبله سماک‌اعزل، با قدر 1 در 7 درجه‌ای سمت راست زحل و کمی پایین‌تر از آن دیده می‌شود.

اورانوس ( با قدر 5/9، در نزدیکی قسمت دایره‌ای حوت)

نپتون ( با قدر 7/9، در مرز صورت‌فلکی دلو و جدی)

منابع

Astronomy magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تنظیم تصاویر: مهدی آجیلی
AyazAstro.com

Share