کشف سه سیاره فراخورشیدی جدید

کشف سه سیاره فراخورشیدی جدید

ماموریت رصدخانه فضایی کپلر، کشف سیارات فراخورشیدی است که از سال 1387 کار خود را آغاز کرده است. هدف آن یافتن سیارات زمین مانند به دور ستاره‌های مادر است و توانسته تا به حال بیش از هزار کاندیدای سیاره فراخورشیدی را کشف کند.

روش کشف سیارات به هنگام تغییر ناچیز در روشنایی ستاره‌ها است. کپلر فقط  قادر به بررسی یک چهارصدم آسمان است و به قدری حساس است که به هنگام تغییر ناچیز روشنایی ستاره، متوجه شده و آن را بررسی می‌کند که کاهش روشنایی به دلیل عبور سیاره از مقابل ستاره مادر رخ می‌دهد مثل عبور زهره از مقابل خورشید. البته حداقل نیاز به 3 عبور است تا متوجه شوند که سیگنال دریافتی از یک سیاره است و رصدهای زمینی هم برای تایید این کشف لازم هستند.

میدان دید کپلر در کمربند راه شیری

گروهی از موسسه تکنولوژی کالیفرنیا 3 سیاره دیگر را به این لیست رو به فزون، اضافه کردند و بر این باورند که این 3 سیاره از قبل کشف شده بودند.

این 3 سیاره مثل زمین سنگی هستند و به دور تک ستاره KOI-961 می‌گردند. البته این 3 سیاره کوچکتر از زمین هستند و شعاع آن‌ها 0/78، 0/73 و 0/57 برابر شعاع زمین هست و کوچکترین آن‌ها تقریبا هم‌اندازه مریخ است. ستاره مادر یک کوتوله قرمز با قطر یک ششم قطر خورشید و70 درصد بزرگتر از مشتری است.

تصویری کامپیوتری از سیارات فرا خورشیدی

در ابتدا تصور بر این بود که این سیارات بزرگ هستند ولی در کشف دوم این نظریه به هم خورد. این منظومه بسیار کوچک است و سیارات به قدری به ستاره مادر نزدیک هستند که یک سال آن‌ها فقط دو روز طول می‌کشد. به گفته جان جانسون بازرس موسسه علمی سیارات فراخورشیدی ناسا، این کوچکترین منظومه‌ای است که تا به حال کشف شده است. او اضافه کرد که این منظومه شبیه مشتری و اقمارش است.

کهکشان راه‌شیری تعداد زیادی کوتوله قرمز دارد و با کشف 3 سیاره سنگی حول یک ستاره کوتوله قرمز، به نظر می‌رسد که بتوان سیارات سنگی بسیاری را کشف کرد.

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share