فراخورشیدی جدیدی که شباهت زیادی به زمین دارد

ماموریت کپلر ناسا وجود اولین سیاره در اندازه های زمین که در کمربند حیات ستاره ای شبیه به خورشید قرار گرفته را تایید کرد. این کشف و معرفی 11 منطقه قابل سکونت در سیارات نامزد جهش بزرگی را در سفر برای یافتن زمینی دیگر را رقم زد.

سیاره Kepler-452b کوچکترین سیاره ای است که تابحال کشف شده که در کمربند حیات به دور ستاره ای از گونه ی طیفی G2 که همانند خورشید ماست در حال گردش است. Kepler-452b شمار سیارات تایید شده را به 1030 سیاره رساند.(کمربند حیات: ناحیه ای به دور یک ستاره که در آن ناحیه آب به صورت مایع می تواند بر روی سطح سیاره باقی بماند.)

در بیستمین سالگرد کشفی که ثابت کرد ستاره ها میزبان سیارات هستند، کپلر، کاشف فراخورشیدی ها، سیاره و ستاره ای را یافت که شیاهت بسیاری به زمین و خورشید ما دارند.

این سیاره  60% بزرگتر از زمین است. با وجود اینکه هنوز جرم و ترکیبات Kepler-452b مشخص نیست اما براساس نتایج پژوهش های گذشته سیاراتی به اندازه ی Kepler-452b می توانند شانس خوبی برای صخره ای بودن داشته باشند.

با وجود اینکه Kepler-452b بزرگتر از زمین است مسیر گردش 385 روزه ی آن به دور ستاره ی مادرش تنها 5% از مسیری که زمین به دور خورشید طی می کند طولانی تر است.

ستاره کپلر 452، درفاصله ی 1400 سال نوری از ما و در صورت فلکی قو (دجاجه) قرارگرفته و 6 میلیارد سال عمر دارد، به عبارت دیگر 1/5 میلیارد سال از خورشید ما پیر تر است. دمایی در حدود دمای خورشید دارد و 20% درخشان تر از خورشید است. از لحاظ اندازه نیز 10% قطر بزرگتری نسبت به خورشید ما را داراست.

با این اوصاف Kepler-452b را می توانیم پسر عموی بزرگ تر و پیر زمین تصور کنیم.

جان گرانسفلد یکی از مسئولان ارشد ناسا “این نتیجه ی هیجان انگیز ما را یک قدم برای یافتن زمین 2 نزدیک تر کرد.”

تلسکوپ فضایی 60 میلیون دلاری کپلر در سال 2009 با هدف بررسی تنوع سیستم‌های سیاره‌ای در کهکشان راه شیری پرتاب شد. علاوه بر آن، هدف دیگر این ماموریت، شناسایی سیارات صخره‌ای زمین مانند در مدار قابل سکونت ستاره میزبانشان بود. کپلر، سیارات فراخورشیدی را با روش «گذر» شناسایی می‌کند. زمانی که سیاره‌ای از برابر ستاره میزبانش عبور می‌کند، تا حدی نور آن را مسدود می‌سازد که با بررسی این کم‌نور شدن ستاره، کپلر قادر به به کشف سیارات احتمالی است. تلسکوپ کپلر تاکنون 4661 کاندیدای سیاره‌ای را شناسایی کرده که از آن میان، 1030 مورد آن‌ها تائید شده‌اند.

 

Kepler452b

منبع: astronomy.com

ترجمه: مریم پرتوی نژادی

Share