گزارش صدویکمین باشگاه نجوم آیاز

انجمن نجوم آیاز تبریز صد و یکمین باشگاه ماهانه نجوم را پنجشنبه 25 بهمن 97 از ساعت 16 الی 18 دربرج امید  با حضور علاقمندان و با موضوع سیارات فراخورشیدی برگزار کرد. ابراهیم حسنی، دانشجوی دوره دکترای اخترفیزیک از دانشگاه بیرجند، سخنران اصلی این باشگاه بود.

این برنامه با پخش مستند آغاز شد. در ادامه تازه های نجوم و فضا توسط فاطمه اسکندرزاده ارائه و رویدادهای رصدی اسفند ماه توسط پروانه باقری بررسی شد.
1
2

 در بخش اصلی باشگاه، در مورد سیارات فراخورشیدی بحث و گفتگو شد. در بخش اول رقیه شریف‌زاده اطلاعات اولیه‌ای از سیارات فراخورشیدی و اهمیت و چرایی مطالعه این اجرام آسمانی را ارائه کرد. در بخش دوم  ابراهیم حسنی دانشجوی دکتری اخترفیزیک از دانشگاه بیرجند، به بررسی تخصصی آشکارسازی و تاریخچه این سیارات پرداخت.

3
4
5

-2147483648_-210070
از حضور تمام علاقمندان در این باشگاه سپاسگزاریم.

دبیربرگزاری، رقیه شریف‌زاده

Share