رویدادهای رصدی اسفند ماه

در روزهای شلوغ آخرین ماه فصل زمستان، به سراغ رویدادهای رصدی اسفند می‌رویم. نقشه هر رویداد را می‌توانید ذخیره و در موعد مشخص شده استفاده کنید.

5.عطارد در بیشترین کشیدگی شرقی 04:55

1

11. مقارنه ماه و زحل 04:18

2

12. مقارنه ماه و زهره 05:02

3

16. مشاهده هلال اول ماه رجب 18:25

4

22. مقارنه ماه و دبران 18:31

5

26. مقارنه ماه و قلب الاسد 04:59

6

به امید روزهای بارانی و شب‌های صاف…

Share