رویدادهای رصدی بهمن ماه

دومین ماه زمستان در حالی فرا رسید که ساکنین بخش‌های بزرگی از آسیا و اقیانوسیه شاهد خسوف کامل بودند. در استان‌های شمال‌غربی ایران نیز بخشی از این گرفت قابل رویت بود. تعدادی از تصاویر این رویداد در صفحات اجتماعی آیاز نیز منتشر شده است. در این مطلب رویدادهای رصدی بهمن را به همراه نقشه هر رویداد مشاهده خواهید کرد.

1. خسوف کلی به مدت 62 دقیقه  08:43

1

1. ماه کامل ( ابر ماه )  08:46

2

3. مقارنه زهره و مشتری  04:20

3

11. مقارنه ماه و مشتری  03:31

4

11. اجتماع ماه و مشتری و زهره  04:20

5

24. مقارنه مریخ و اورانوس  05:27

6

29. مقارنه زهره و زحل  06:27

7

30. ماه کامل یا ابر ماه دوم  19:24

8

به امید شب های رصدی صاف و روزهای برفی…

Share