رویدادهای رصدی فروردین ماه

در حالی به استقبال فصل بهار می‌رویم که گویا زمستان هنوز می‌خواهد خودنمایی کند. اولین روز فروردین 98 با وقوع ماه کامل آغاز خواهد شد. رویدادهای رصدی فروردین 98 را به همراه نقشه‌های مربوطه در ادامه پست خواهید دید.

1. ماه کامل ( ابرماه ) 6:13

1

6. همنشینی ماه و مشتری

2

8. تربیع سوم ماه

3

9. همنشینی ماه و زحل

4

20. همنشینی ماه و مریخ

5

22. عطارد در بیشترین کشیدگی غربی

6

به امید روزهای بارانی و شب های رصدی پرستاره

Share