رویدادهای رصدی خرداد ماه

به آخرین ماه بهار رسیدیم. در شبهای نسبتا گرم خرداد تماشای آسمان خالی از لطف نیست. رویدادهای رصدی خرداد 98 را به همراه نقشه‌های مربوطه در ادامه پست خواهید دید.

1. مقارنه ماه و زحل 01:23

1

14. مشاهده هلال اول ماه شوال با چشم غیر مسلح 20:41

12

15. مقارنه ماه و مریخ 20:41

3

19. مقارنه ماه و قلب الاسد 00:30

4

26. مقارنه ماه و مشتری 23:39

5

28. مقارنه عطارد و مریخ 21:50

6

29. مقارنه ماه و زحل 05:24

7

31. خورشید در انقلاب تابستانی 20:24

8

Share