دو سوال درباره گردش خورشید و فعالیت SDO

شاید گاهی از خود سوالاتی درباره اختلاف دمایی بخش های مختلف خورشید پرسیده باشید و یا بخواهید بدانید فضاپیمای SDO که در حال رصد لحظه به لحظه زندگی خورشید است چه می کند. در این پست به طور خلاصه به این دو سوال پاسخ داده می شود.

چرا خط استوای خورشید سریعتر از قطبین آن حرکت می کند؟

خورشید نیز همچون زمین دارای قطب شمال وجنوب می باشد که حول محور دورانی خورشید می چرخد. اما برخلاف زمین که در تمام عرض های جغرافیایی هر 24 ساعت یک بار به دور خود می چرخد، خورشید هر 25 روز در استوا و35 روز در عرض های جغرافیایی بالاتر در نزدیکی قطبین طول می کشد تا یک بار به دور کامل به دور خود بچرخد.


سرعت گردش خورشید
خورشید همچون یک گوی عظیم گاز و پلاسما می باشد و مثل زمین، جامد نیست و به همین علت چرخش آن در نقاط مختلف متفاوت است.
چرخش بخش های درونی خورشید از چرخش بخش های بیرونی آن متفاوت است. محققین معتقدند چرخش بخش های درونی خورشید همچون هسته و منطقه تابشی آن شباهت بیشتری به چرخش اجرام آسمانی جامد ـ همچون سیارات سنگی ـ دارد.
نواحی  بیرونی خورشید ـ از ناحیه همرفتی بیرونی تا بخشهای سطحی ـ با سرعت متفاوتی از سایر عرض های جغرافیایی می چرخد. مرز بین بخش داخلی خورشید که چرخشی همچون اجرام جامد دارد با قسمت های بیرونی که سرعت چرخش درآنها متفاوت است به “
tachocline” معروف می باشد. ناحیه tachocline منطقه انتقالی از خورشید است که مابین ناحیه تابشی درونی ومنطقه همرفتی گرمایی قراردارد. به علت وجود جریان همرفتی و اختلاف دما ، سرعت جابجایی گازها در بخش های مختلف خورشید متفاوت است و به همین علت خورشید درتمام نقاط به طور همزمان به دور خود نمی چرخد.

درون خورشید

1 . هسته 2 . ناحیه تابشی 3 . ناحیه همرفتی 4 . شیدسپهر

5 .  فام سپهر 6 . تاج 7 . لکه خورشید 8 . گرانول 9 . زبانه

آب و هوای فضایی (Space weather) چیست و رصد خانه خورشیدی دینامیکی ناسا (SDO) چه پژوهش هایی در این زمینه انجام می دهد؟

آب و هوای فضایی ؛(1) مطالعه فعالیت های خورشیدی (طوفان های خورشیدی) از قبیل شراره‌های خورشیدی، دفع جرم هاله خورشیدی، بررسی ذرات  و بادهای پر انرژی خورشیدی، (2) تاثیر این طوفان ها بر روی زمین و منظومه شمسی (به عنوان مثال تاثیر بر سیارات دیگر) و (3) تاثیر بر روی فن آوری های ساخت بشر در فضا و بر روی زمین است.

SDO مشاهدات فوق العاده دقیقی ازفعالیتهای خورشید که بر روی آب وهوای زمین و وضعیت فضا ـ به طور مثال فضای بین سیارات ـ تاثیر می گذارد در اختیار ما قرار می دهد.  این شامل مشاهده و بررسی  رشد لکه های خورشیدی و همچنین تولد CME ها (  coronal mass ejection ، دفع جرم هاله ای) و تکامل رشته های خورشیدی ( این رشته ها، برجستگی های گازی هستند که به شکل کمانی از سطح خورشید فوران میکنند ومیتوانند صدهاهزار مایل در فضا امتداد یابند و مقادیر عظیمی از مواد خورشیدی را به فضا پرتاب کنند)  که اغلب به تولید CME ها بزرگ می انجامد می باشد.

شراره های خورشیدی

منابع : مجله علوم نوین شماره 15/ ویکی پدیا /Cosmochat question

نویسنده: مریم فخیمی

AyazAstro.com

Share