گذر عطارد در آسمان سیاره سرخ

مریخ نورد کنجکاوی ناسا در 649 اُمین روز از ماموریت خود در مریخ ، تصویری از عبور سیاره عطارد از مقابل خورشید را ثبت کرده است. در این تصویر سیاره عطارد به شکل یک نقطه کم رنگ  قابل رویت است.

1

این عکس توسط  لنز 100 میلی متری تله فوتو یکی از دوربین های  علمی کنجکاوی (MastCams) که در دکل این مریخ نورد  قرار دارد گرفته شده است. این دوربین ها می‌توانند از سطح مریخ، تصاویر رنگی سه بعدی و یا حتی تصاویر ویدیویی تهیه کنند.

این اولین بار است که گذر یک سیاره از مقابل خورشید در آسمان سیاره ای به جز زمین مشاهده شده است و همچنین برای اولین بار از عطارد در آسمان مریخ تصویر برداری شده است. از این فاصله دور دست  و در این تصویر، عطارد تنها حدود یک ششم پیکسل از عکس است  و به صورت یک نقطه بسیار کم نور دیده می شود.اما طبق محاسبات مداری انتظار می رود موقعیت این نقطه کم نور منطبق بر وضعیت مداری عطارد باشد .

مارک لمون از دانشگاه تگزاس و یکی از اعضای تیم علمی ماستکن در این باره اظهار داشت :  “این تصویراشاره ای است به ارتباط  مابین گذرهای  سیارات با تاریخ علم نجوم در سیاره زمین. محاسبه اندازه منظومه شمسی به کمک گذر زهره و محاسبه اندازه خورشید به کمک گذر عطارد انجام می گرفت.”

2

13 خرداد 1393  زمانی که مریخ نورد کنجکاوری در دهانه گیل قرار داشت دوربین های  خود را به سوی آسمان سیاره سرخ فام چرخاند و این تصویر را ثبت کرد. در این تصویر علاوه بر گذر عطارد، دو لکه خورشیدی که تقریبا به اندازه زمین است قابل مشاهده هستند. این لکه ها که با چرخش خورشید جابه جا می شود بسیار کندتر از سایه عطارد حرکت می کنند.

بسیاری از علاقمندان و منجمان شاهد آخرین گذر زهره از برابر خورشید، معروف به گذر قرن که در 17 خرداد 1391 رخ داد، بودند. اما عبور سیاره بعدی که از زمین قابل رویت است، گذر عطارد ازمقابل خورشید است که در 19 اردیبهشت 1396 رخ خواهد داد. گذر سیارات عطارد و زهره از مقابل خورشید در آسمان مریخ بیشتر از زمین قابل مشاهده است.
گذرهای بعدی که در آسمان مریخ رخ خواهد داد عبارتند از، گذر عطارد در فروردین 1394 ، زهره در مرداد 1409  و اگر بشر بتواند در سیاره سرخ فام مریخ سکنی گزیند، در آبان 1463 می تواند شاهد گذر سیاره مادری اش از مقابل خورشید باشد.

3

پروژه آزمایشگاه علمی مریخ ناسا “کنجکاوی ” با هدف بررسی امکان حیات در مریخ، مشخص کردن اقلیم مریخ، مشخص کردن زمین شناسی مریخ و آماده شدن برای اکتشافات انسانی در 5 آذر 1390 به سوی مریخ رهسپار شد و در 16 مرداد 1391 بر سطح مریخ فرود آمد. این پروژه   توسط JPL  ناسا  از سوی مؤسسه فناوری کالیفرنیا مدیریت می‌شود.

منبع : ناسا

مترجم : مریم فخیمی

Share