گزارش اولین کارگاه رؤیت هلال تبریز

گزارش اولین کارگاه رؤیت هلال

انجمن نجوم آیاز اولین کارگاه آموزشی استخراج تقویم تبریز را با محوریت رؤیت هلال ماه روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با موفقیت برگزار نمود. این کارگاه با تدریس استاد صیاد ، پژوهشگر تقویم و رؤیت هلال ماه، و جناب آقای امیر حسن زاده، کارشناس ارشد مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در سالن خانه نجوم فرهنگسرای مبیّن برگزارشد.

این کارگاه با 30 شرکت کننده از ساعت 9 صبح جمعه 12 اردیبهشت آغاز و تا ساعت 18:30 ادامه داشت که موضوعاتی همچون مبانی نجومی رؤیت هلال از جمله نجوم کروی، پارامترهای رؤیت هلال، معیارهای رؤیت هلال و همچنین روش نجومی برای پیشبینی رؤیت هلال در ایران توسط اساتید تدریس شد. در پایان و در بخش اختتامیه از مدرسان این کارگاه آقایان صیاد و حسن‌زاده بخاطر حضور و تدریس در این برنامه تقدیر شد و گواهی شرکت در کارگاه به شرکت کنندگان اهدا شد. 

از تمامی دوستانی که تیم اجرایی را در برگزاری هرچه بهتر این برنامه یاری کردند سپاسگزاریم و امید است شاهد فعالیت عملی بیشتر در حوزه رؤیت هلال در تبریز باشیم.

سیدعمادالدین قاضی طباطبائی | دبیر برگزاری کارگاه

اولین کارگاه رؤیت هلال تبریز

اولین کارگاه رؤیت هلال تبریز

اولین کارگاه رؤیت هلال تبریز

Share