اینفو گرافی فعالیت خورشید

اینفو گرافی فعالیت خورشید

خورشید ستاره ای پویا است که با نور و گرمای خود حیات را بر روی زمین ممکن ساخته است. اما تک ستاره منظومه شمسی می تواند خطرناک هم باشد. انفجارهای خورشیدی و پرتاب مقادیر عظیمی از مواد داغ و مذاب از خورشید، می تواند مسافت بسیار زیادی را درفضا تا نزدیکی های زمین طی کرده واختلالاتی را ایجاد کند. در این ایفوگرافیک ، به طور ساده با برخی از فعالیتهای خورشید آشنا ‌می‌شوید.

1 . این یک تصویر ترکیبی از چندین شراره خورشیدی است. (تصویر از : سازمان اکتشافات فضایی ژاپن)


فعالیت خورشیدی
چند تعریف ساده درباره برخی فعالیت های خورشید
2 . شراره خورشیدی : یک انفجار عظیم در سطح خورشید است. زمانی که حجم زیادی از انرژی مغناطیسی در اتمسفر خورشید ناگهان آزاد شود شراره ها پدید می آیند.
بروز شراره ها غالبا درامتداد مرز میان نواحی گروهی از لکه های خورشیدی که به طور مثبت و منفی مغناطیده شده اند، صورت می گیرد.

3 . لکه های خورشیدی : لکه ها نواحی تاریک بر روی سطح خورشید هستند.این نواحی به علت خنک بودن تیره تر ازسایر نواحی دیگر خورشید دیده می شوند.لکه های خورشیدی در جایی که میدان مغناطیسی خورشید به صورت حلقه ای از سطح آن خارج شده و باعث خنک شدن آن قسمت از سطح می شود به وجود می آیند. لکه های خورشیدی غالبا به صورت زوج پدیدار می شوند، که یک لکه دارای قطبیت مغناطیسی مثبت و دیگری دارای قطبیت مغناطیسی منفی است. دمای لکه ها در حدود 1500درجه سانی گراد از محیط مجاور خود خنک تر است.

4 . برجستگی ها یا رشته ها (حلقه ها)ی خورشیدی : پدیده ای از ابرداغ پلاسما هستند که به شکل کمانی در نواحی مغناطیسی از سطح خورشید فوران کرده، خمیده شده به سطح خورشید باز می گردند.این رشته ها زمانی که در سمت تاریک فضا و در حاشیه خورشید رخ دهند روشن تر دیده می شوند.
5 . تاج خورشیدی :  بیرونی ترین بخش خورشید را تاج تشکیل می دهد که در هنگام وقوع کسوف از زمین قابل رویت است. تاج به لحاظ تراکم بسایر رقیق است اما با این وجود، دمای این بخش بسیار زیاد است.
6 . خروج جرم از تاج یا هاله ی خورشید : انفجارهای بزرگ و بادکنک شکلی از گاز و پلاسمای خورشید است.در دوره  ماکزیمم چرخه فعالیتهای خورشیدی، در هر روز دو تا سه مرتبه دفع جرم هاله ای می تواند رخ دهد.
7 . چرخه گرمایی خورشید: در بخش درونی خورشید، جریان مدور پلاسمای داغ در یک منطقه بسیار وسیع وجود دارد که ناحیه همرفتی بزرگ نامیده می شود. در حدود 40 سال زمینی طول می کشد تا دو ناحیه شمالی و جنوبی این منطقه یک دور کامل بچرخند. جابجایی این نواحی، باعث حرکت لکه های خورشیدی و فعال شدن  چرخه فعالیت خورشید می شود.
8 . خطوط میدان مغناطیسی
9 . دومنطقه شمالی و جنوبی ناحیه همرفتی بزرگ
10 . چرخه لکه های خورشیدی : فعالیت خورشیدی همراه با جریان مغناطیسی  که به سطح خورشید گسیل می‌شود تغییر می کند. این فعالیت از چرخه 11 ساله پیروی می کند. زمانی که خورشید فعالیت کمتری دارد تعداد لکه های قابل رویت حتی می تواند به صفر هم برسد. اما در دوره ماکزیمم فعالیت ، تعداد این لکه به بیش از صد عدد می‌رسد که این تعداد زیاد، سطح خورشید را خال دار می کند.
11 .
لکه‌های خورشیدی بیشتر به صورت زوج و دارای قطب‌های مغناطیسی مخالف هستند. وقتی تعداد لکه ها زیاد باشد ، خورشید در دوره ماکزیمم چرخه خود به سر می برد و دراین شرایط، ظهور شراره های خورشیدی و سایر فعالیت های خورشید شدیدتر می شود.
12 . گسیل حباب هایی از اختلالات معناطیسی : شعله های خورشیدی ، عظیم ترین انفجارها در منظومه شمسی هستند که شدتشان برابر با یک میلیون بمب هیدروژنی است.
این شعله ها اغلب مرتبط با دفع جرم هاله ای هستند، دفع جرم هاله ای
یک فوران پر جرم از باد خورشیدی و افزایش شدت میدان‌های مغناطیسی است که از خورشید بیرون می‌آید و در فضا منتشر می‌شود.
این انفجارهای کمانی شکل می توانند یک میلیون مایل در ساعت در فضا حرکت کنند، بنابریان 17 ساعت تا سه روز طول می کشد تا به مدار زمین برسند.
اگرمواد یکی از این انفجارها  به زمین برخورد کند، در میدان مغناطیسی زمین اختلالاتی رخ می دهد که  طوفان ژئومغناطیسی نام دارد. یک طوفان قدرتمند که مغناط کره را تحت تاثیر قرار می دهد و تواند خرابی هایی در سیستم های الکترونیکی به وجود بیاورد که باعث قطع برق ، قطع ارتباطات رادیویی و مختل شدن فعالیت ماهواره های واقع در مدار زمین و همچنین وقوع شفق قطبی شود.
13 . مقایسه عظمت خورشید: قطر خورشید در حدود 865000 مایل (1391400 کیلومتر) یعنی 110 برابر قطر زمین می باشد.

منبع : Space.com

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا را ببینید.

نویسنده: مریم فخیمی

AyazAstro.com

Share