بارش شهابی جبار را از دست ندهید

یکی از بهترین بارش‌های شهابی سال، بارش شهابی جباری است که آخر این هفته یعنی در 30/29 مهر به اوج فعالیت خود خواهد رسید و بعد از نیمه‌شب وضعیت بهتری خواهد داشت. در هر ساعت می‌توانید 20 تا 30 شهاب را رصد کنید که به طور متوسط در هر دقیقه 2 یا 3 شهاب خواهید دید.

هرچند که ماه این شب‌ها در حالت هلال کاهنده است، زیاد مشکل‌ساز نخواهد بود و فقط تعداد کمی از شهاب‌ها را ممکن است از دست بدهید که برای از بین بردن روشنایی ماه می‌توانید طوری بایستید که ماه پشت یک ساختمان یا درخت بزرگ پنهان شود تا نور آن مانع رصد شما نشود. اگر صبح شنبه آسمان ابری شود، می‌توانید صبح جمعه یا صبح یک‌شنبه نیز این بارش را رصد کنید.

منشا این بارش، دنباله‌دار( هالی )/ 1P است که با برخورد زمین با ذرات به جامانده از این دنباله‌دار در مدارش، هر سال در این‌روزها شاهد بارشی از شهاب‌ها خواهیم بود. کانون این بارش در سمت شمال‌شرق صورت‌فلکی جبار قرار دارد (کانون بارش به نام صورت‌فلکی میزبان بارش، نامگذاری می‌شود).

فقط منشا دو بارش شهابی دنباله‌دارهالی است یکی از این بارش‌ها، بارش جباری و دیگری بارش اتا دلوی است که در 16 اردیبهشت به اوج خود رسیده بود.

ذرات این دنباله‌دار با سرعت 238,000 کیلومتر بر ساعت با اتمسفر زمین برخورد می‌کنند و به خاطر اصطکاک با جو زمین حین برخورد، این ذرات بخار شده و نوری را از خود به جا می‌گذارند که ما آن‌ها را شهاب می‌نامیم.

شهاب‌های این بارش با سرعت 238,000 کیلومتر بر ساعت، دومین بارش سالانه از نظر سرعت هستند. پرسرعت‌ترین شهاب‌ها با سرعت 256,000 کیلومتر بر ساعت مختص بارش شهابی اسدی هستند که در 27 آبان به اوج فعالیت خود خواهد رسید.

نویسنده: هانیه امیری

Ayazastro.com

Share