عکس‌هایی از شهاب‌های متعلق به بارش جوزایی ۱۳۹۰

بارش شهابی

بارش شهابی جوزایی امسال با وجود ماه تابان، در زمان اوج بارش صحنه‌های زیبایی را برای عکاسان و رصدگران فراهم کرده بود. گاهی نیز شهاب‌های پرنور و کم‌سرعت بر روشنایی ماه غلبه کرده و رصدگران را غافلگیر می‌کردند. تصاویر زیر حاکی از زیبایی این بارش است.

بارش جوزایی هر 13،14 سال یکبار به اوج فعالیت خود می‌رسد. اگر تمام شهاب‌های بارش جوزایی را در سمت مخالف حرکتشان امتداد دهید در نقطه‌ای در مرز صورت‌فلکی جوزا به هم می‌رسند که این نقطه را کانون بارش گویند که در 3 درجه‌ای ستاره آلفای جوزا با قدر 1 قرار دارد. تقریبا در تصویر زیر می‌توان تشخیص داد که امتداد تمام شهاب‌ها به یک نقطه منتهی خواهند شد.

عکاس تصویر زیر، دوربین خود را طوری تنظیم کرده است که به مدت 6 ساعت در طول شب نوردهی می‌کرد و توانست 11 شهاب را در مدت 6 ساعت در یک عکس به دام بیندازد.

عکس از Mike Hankey

عکاس این تصویر، این شهاب جوزایی درخشان را بر فراز کوه ویتنی به تصویر کشیده‌است. کوه ویتنی با ارتفاع 4,421 متری، بلندترین نقطه در نزدیکی ایالات متحده است.

عکس از Tony Rowell

عکاس ماهر و خوش‌شانس تصویر زیر، این شهاب پرنور را در زمان اوج فعالیت بارش، از سقف ماشین خود ثبت کرده است.

عکس از Dan Stanyer

تصویر زیر با نوردهی 12 ثانیه در کالیفرنیا گرفته شده‌است.

عکس از Kevin Key

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share