آماده بارش شهابی اسدی امسال باشید

بارش شهابی اسدی همه ساله در 26 آبان به اوج فعالیت خود می‌رسد و دوره فعالیت آن از 15 آبان تا 9 آذر است. کانون بارش در قسمت سر صورت‌فلکی اسد قرار دارد.

چند سال پیش تعداد شهاب‌های این بارش زیاد بود و با طوفانی از شهاب‌ها مواجه بودیم ولی امسال تعداد شهاب‌ها در هر ساعت 20 عدد است که البته ارزش رصد کردن را دارند. متاسفانه امسال ماه در تربیع دوم است و در نزدیکی کانون بارش است یعنی در نزدیکی صورت‌فلکی اسد.

منشا این بارش، دنباله‌دار تمپل – تاتل/55P است که ذرات خود را در طی گردشش به دور خورشید به جا می‌گذارد که عبور آن 33 سال پیش (سال 1377) باعث شد که حتی سال بعد نیز طوفانی از شهاب‌ها را شاهد باشیم. وقتی زمین از میان ذرات باقیمانده از دنباله‌دار عبور می‌کند، این ذرات با سرعت 255,600 کیلومتر بر ساعت به جو زمین برخورد کرده ( پرسرعت‌ترین شهاب‌ها) و به دلیل اصطکاک با جو حین برخورد، به صورت درخشان دیده می‌شوند که ما آن‌ها را شهاب می‌نامیم.

برای داشتن رصدی به یادماندنی، بهتر است که به خارج از شهر و به دور از آلودگی نوری شهرها بروید و طوری بایستید که ماه در پشت یک درخت پنهان شود تا مانع دید شما نشود.

نویسنده: هانیه امیری

AyazAstro.com

Share