آسمان این هفته ( ۲ تا ۸ آبان)

این هفته اکثر رویدادها در مورد سیارات است مخصوصا اینکه مشتری به حالت مقابله خود خواهد رسید که در ادامه در مورد هر کدام توضیحاتی را می‌دهیم.

دوشنبه 2 آبان

 • سیاره سرخ قبل از طلوع خورشید در نصف مسیر خود از افق شرقی – جنوب‌شرقی تا سمت‌الراس قرار دارد. مریخ در پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی اسد با قدر 1/2 می‌درخشد و بالاتر از آلفای اسد و کمی در سمت راست آن دیده می‌شود که این دو این ماه یک حالت مقارنه نزدیک خواهند داشت.

سه‌شنبه 3 آبان

 • اگر نیم ساعت بعد از غروب خورشید به 3 درجه‌ای افق غربی – جنوب‌غربی نگاه کنید شاید بتوانید یک لحظه سیاره درخشان زهره را ببینید. البته در عرض‌جغرافیایی 40 درجه شمالی این سیاره 3 درجه با افق ارتفاع دارد که برای شهر تبریز با عرض‌جغرافیایی 38 درجه شمالی این شرایط نیز برقرار است. با اینکه زهره با قدر 3/8- می‌درخشد، ولی یافتن آن در افق غربی سخت است و شاید با دوربین‌دوچشمی شانس بهتری داشته باشید.

چهارشنبه‌ 4 آبان

 • امروز ماه به حالت ماه نو رسیده است و چون با خورشید حرکت می‌کند، قادر به مشاهده آن نیستیم. اگر در کنار اقیانوس‌ها زندگی می‌کردید می‌توانستید اثر ماه را در جذر و مد ببینید. امروز جذر و مدهای شدیدی رخ می‌دهد چون ماه نو در حضیض مداری خود ( نزدیک‌ترین نقطه در مدارش به دور زمین) است، شاهد جذرومدهای پرارتفاعی خواهیم بود.

 پنج‌شنبه 5 آبان

 • عطارد سیاره درونی ما 30 دقیقه بعد از غروب خورشید  با قدر 0/3-، 2 درجه پایین‌تر از سیاره زهره قرار دارد. در عرض‌جغرافیایی 40 درجه شمالی زهره 3 درجه و عطارد 1 درجه از افق ارتفاع دارند. ماه هلالی یک روزه نیز پایین‌تر از عطارد قرار دارد ولی از عرض‌های جغرافیایی میانی غیر قابل مشاهده است. فردا عصر، ماه بالاتر از زهره و در سمت چپ آن به راحتی دیده خواهد شد.

جمعه 6 آبان

 • امشب مشتری درخشان online casino به حالت مقابله خود می‌رسد و بهترین موقعیت برای رصد آن است چون در نزدیک‌ترین فاصله خود با زمین است. مشتری بعد از غروب خورشید طلوع کرده و بعد از نیمه‌شب در ارتفاع بالایی در جنوب آسمان دیده می‌شود. مشتری با قدر 2/9- درخشان‌ترین جرم آسمانی امشب است ( البته بعد از غروب زهره و ماه). از داخل تلسکوپ مشتری قطری برابر 50 ثانیه قوسی دارد.

شنبه 7 آبان

 • ماه نو کمی بالاترآمده و بهتر از دیروز می‌توان آن را مشاهده کرد. ماه بالاتر از قلب‌العقرب ( آلفای صورت‌فلکی عقرب) قرار دارد.

یک‌شنبه 8 آبان

 • همانطور که زحل چند هفته پیش از افق غربی پایین‌تر آمد و در حالت مقارنه با خورشید بود ( غیر قابل رویت)،  در حال حاضر قبل از روشن شدن آسمان در ارتفاع کمی از افق شرقی قابل رویت است. امروز صبح 30 دقیقه قبل از طلوع خورشید سیاره حلقه‌دار در عرض‌های جغرافیایی میانی 8 درجه با افق ارتفاع دارد. زحل با قدر 0/7 می‌درخشد. برای رصد آن با تلسکوپ، باید یک ماه دیگر منتظر بمانید تا این سیاره حلقه‌دار را رصد کنید.

موقعیت سیارات

 • عطارد ( با قدر 0/3-)

توضیحات در 5 آبان

 • زهره ( با قدر 3/8-)

توضیحات در 3 آبان

 • مریخ ( با قدر1/2، در صورت‌فلکی اسد)

مریخ 7 آبان با آلفای صورت‌فلکی اسد 7 درجه فاصله دارد و از داخل تلسکوپ 5/7 ثانیه قوسی قطر دارد. توضیحات بیشتر در 2 آبان

 • مشتری ( با قدر 2/9-، در جنوب صورت‌فلکی حمل)

توضیحات در 6 آبان

 • زحل در ابتدا غیر قابل مشاهده بود ولی به تدریج از افق شرقی نمایان می‌شود. توضیحات بیشتر در 8 آبان
 • اورانوس ( با قدر 5/7، در صورت‌فلکی حوت)
 • نپتون ( با قدر 7/9، در صورت‌فلکی دلو)

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

تهیه و تنظیم عکس‌ها: مهدی آجیلی

Ayazastro.com

Share