آسمان این هفته ( ۲۵ مهر تا ۱ آبان)

یکی از رویدادهای مهم این هفته بارش جباری است که اواخر هفته رخ خواهد داد. این هفته چند مقارنه نیز داریم که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.

دوشنبه 25 مهر

 • الان موقعی از سال است که ملاقه کوچک (صورت‌فلکی دب اصغر) در سمت چپ ستاره قطبی امتداد یافته و طوری قرار گرفته که گویی آب را به کاسه ملاقه بزرگ (صورت‌فلکی دب‌اکبر) می‌ریزد. دب‌اکبر پایین‌تر از آن و در شمال – شمال‌شرق آسمان در ارتفاع کمی دیده می‌شود.

 • اگر می‌خواهید بدون ابزار اپتیکی به رصد آسمان بپردازید، می‌توانید اورانوس را با قدر 5/7 رصد کنید، چون بعد از رسیدن به حالت مقابله خود در 5 مهر، قابل مشاهده با چشم غیرمسلح در آسمان تاریک است. اورانوس در نیمه راه خود از افق جنوب‌شرقی تا سمت‌الراس در صورت‌فلکی حوت قرار دارد. برای یافتن آن می‌توانید ابتدا 2 ستاره آلفای صورت‌فلکی آندرومدا و گامای صورت‌فلکی اسب‌بالدار، که ضلع شرقی اسب بالدار را می‌سازند یافته سپس با یک خط فرضی آن دو را به هم وصل کرده و خط را به سمت پایین و کمی به طرف راست امتداد دهید. اورانوس در این ناحیه پرنورترین جرم آسمانی است. اگر قادر به رصد آن با چشم نیستید یا در یک مکان با آلودگی نوری زندگی می‌کنید می‌توانید از دوربین‌دوچشمی استفاده کنید.

سه‌شنبه 26 مهر

 • درکل شب مشتری در سمت شرق می‌درخشد. پایین‌تر از مشتری و در سمت راست آن، عیوق ( آلفای صورت‌فلکی ارابه‌ران) با قدر کمتر از مشتری می‌درخشد. مشتری و عیوق دو جرم پرنور سمت شرق آسمان هستند. حال نقطه میانی خط واصل این دو را تصور کنید، کمی پایین‌تر از نقطه میانی خوشه پروین دیده می‌شود.

 • امروز صبح ساعت 5 ماه و خوشه باز M35 با جدایی 3/4 درجه‌ای در حالت مقارنه هستند.

 • با استفاده از دوربین‌دوچشمی این هفته سیارک سرس را دنبال کنید که در حال حرکت به سمت غرب یعنی به سمت جنوب‌شرق صورت‌فلکی دلو است. سرس با قدر 8 در 1 درجه‌ای جنوب‌غرب ستاره 106 دلو با قدر 5 قرار دارد و این ستاره راهنمای خوبی برای یافتن این سنگ بزرگ آسمانی است.

چهارشنبه 27 مهر

 • ماه به تربیع آخر نزدیک می‌شود و حدودا نیمه‌شب طلوع کرده و بین صورت‌فلکی جوزا و صورت‌فلکی سرطان می‌درخشد.

پنج‌شنبه 28 مهر

 • قبل از طلوع خورشید موقعی که کم‌کم آسمان روشن می‌شود مریخ در نیمه‌راه خود از افق شرق – جنوب‌شرق تا سمت‌الراس قرار دارد. سیاره سرخ از صورت‌فلکی سرطان به سمت صورت‌فلکی اسد حرکت می‌کند و به سمت ستاره آلفای صورت‌فلکی اسد نزدیک می‌شود. ماه بعد، آلفای اسد و مریخ یک مقارنه نزدیکی خواهند داشت. مریخ با قدر 1/2 به رنگ نارنجی – قرمز می‌درخشد. در سمت راست مریخ و کمی بالاتر از آن ماه نیز دیده می‌‎شود.

جمعه 29 مهر

 • در ارتفاع کمی در غرب – جنوب‌غرب آسمان به دنبال زهره درخشان با قدر 3/8- (واقع در صورت‌فلکی میزان) باشید. در عرض جغرافیایی 40 درجه شمالی (عرض‌جغرافیایی تبریز 38 درجه شمالی است پس در تبریز تقریبا همین شرایط وجود دارد) تا 30 دقیقه بعد از غروب خورشید از افق 2 درجه ارتفاع دارد که یافتن آن مشکل است و شاید با دوربین‌دوچشمی شانس بهتری داشته باشید.

شنبه 30 مهر

 • چند ساعت بعد از نیمه‌شب ماه، مریخ و آلفای اسد مثلثی را در آسمان می‌سازند که بهتر است آن را از دست ندهید.

 • بعد از نیمه‌‍شب می‌توانید تعدادی از شهاب‌های بارش جبار را مشاهده کنید که کانون بارش در شمال صورت‌فلکی جبار قرار دارد. تعداد شهاب‌های این بارش سالانه، 20 عدد در ساعت است و ماه نیز طبق دو بارش قبلی مزاحم ما خواهد بود و ممکن است تعدادی از شهاب‎‌ها را از دست بدهیم، ولی نسبت به دو بارش قبلی وضعیت آسمان کمی بهتر است و ماه به صورت هلال دیده خواهد شد. همانطور که قبلا هم گفته شد امشب و جمعه شب اوج فعالیت این بارش است.

یک‌شنبه 1 آبان

 • امشب ستاره متغیر بتای صورت‌فلکی برساووش ( راس‌الغول) یه کمترین درخشندگی خود خواهد رسید. قدر آن در بازه 5 ساعته از 2/1 به 3/4 رسیده است. صورت‌فلکی برساووش در شمال‌شرق آسمان است و بعد از نیمه شب در آسمان بالا می‌آید.

موقعیت سیارات

 • عطارد ( با قدر 0/5-)

عطارد در افق غربی در ارتفاع کمی قرار دارد. اگر آسمان صاف بود با دوربین‌دوچشمی در 3 تا 5 درجه‌ای سمت راست زهره و کمی پایین‌تر از آن به دنبال عطارد باشید.

 • زهره ( با قدر 3/8-)

توضیحات در 29 مهر

 • مریخ ( با قدر 1/2، در حال عبور از صورت‌فلکی سرطان به صورت‌فلکی اسد)

توضیحات در 28 مهر

 • مشتری ( با قدر 2/9-، در جنوب صورت‌فلکی حمل)

توضیحات در 26 مهر

 • زحل در حالت مقارنه است یعنی نزدیک خورشید، پس از دید ما پنهان است.
 • اورانوس ( با قدر 5/7، در صورت‌فلکی حوت)

توضیحات در 25 مهر

 • نپتون ( با قدر 7/9، در صورت‌فلکی دلو)

نپتون در ارتفاع خوبی در جنوب – جنوب‌شرق آسمان قرار دارد و راهنمای یافتن آن ستاره 38 دلو است که بین دو ستاره یوتا و تتای دلو قرار دارد.

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسندگان

هانیه امیری

مهدی آجیلی

Ayazastro.com

Share