آسمان این هفته (۱۸ تا ۲۴ مهر)

در طول هفته دیدن ماه و خوشه‌پروین را فراموش نکنید چون رفته رفته به هم نزدیک خواهند شد که در ادامه هم به آن اشاره خواهیم کرد.

دوشنبه 18 مهر

 • چند هفته پیش ستاره متغیر میرا (اومیکرون صورت‌فلکی قیطس) بعد از دوره 11 ماهه خود (330 روز)، به حداکثر درخشندگی خود رسید. میرا باقدر 2 یکی از درخشنده‌ترین ستاره‌های آسمان بود. میرا در این بازه زمانی از قدر 9/3 به قدر 3/4 و گاهی هم 2 می‌رسد (مثل این دوره). درحال حاضر با قدر 3 در صورت‌فلکی قیطس می‌درخشد و به راحتی از ستاره‌های مجاور خود قابل تشخیص است.

 • هنگامی که ستاره‌ها بعد از تاریک شدن آسمان ظاهر می‌شوند، صورت‌فلکی ذات‌الکرسی در ارتفاع بالایی در شمال‌شرق آسمان دیده می‌‎شود در حالی که صورت‌فلکی دب‌اکبر در شمال‌غرب آسمان در حال کم کردن ارتفاع خود است.

سه‌شنبه 19 مهر

 • ماه کامل در صورت‌فلکی حوت و در قسمت‌های پایینی این صورت‌فلکی و در سمت جنوب‌شرقی آن قرار دارد و پایین‌تر از مربع بزرگ صورت‌فلکی اسب بالدار دیده می‌شود. ولی روشنایی ماه مانع دیدن ستاره‌های کم‌فروغ حوت می‌شود.

چهارشنبه 20 مهر

 • مشتری درخشان حدودا ساعت 7 طلوع می‌کند و در 2 بامداد در ارتفاع بالایی قرار می‌گیرد. مشتری با قدر 2/9- پرنورترین جرم آسمان به غیر از ماه است که از 5 درجه‌ای ماه می‌گذرد. از پشت تلسکوپ مشتری قطری برابر 49 ثانیه قوسی دارد.
 • امروز ماه به اوج مداری خود ( دورترین نقطه در مدارش به دور زمین) می‌رسد و کوچکتر به نظر می‌رسد. ولی در حقیقت دیروز ماه در کوچکترین اندازه خود در سال 2011 بود.

 پنج‌شنبه 21 مهر

 • امشب مشتری درخشان که به حالت مقابله خود نزدیک می‌شود، در کنار ماه می‌درخشد.

جمعه 22 مهر

 • با اینکه بارش شهابی اژدهایی در اوایل این هفته کافی نبود، در ادامه بارش دیگری نیز داریم. در اواخر این ماه (29/30 مهر) این بارش به اوج فعالیت خود خواهد رسید اما در این روزها نیز می‌توان چند شهاب از این بارش را دید. کانون بارش در قسمت شمالی صورت‌فلکی جبار قرار دارد.

شنبه 23 مهر

 • ماه امشب در کنار خوشه پروین (M42) دیده می‌شود. خوشه پروین درست 4 درجه بالای ماه قرار دارد. با استفاده از دوربین دوچشمی می‌توانید منظره زیبایی از این صحنه را ببینید.

یک‌شنبه 24 مهر

 • دنباله‌دار گاراد هنوز هم درخشان‌ترین دنباله‌دار آسمان است. گاراد با قدر 7 به سمت غرب به پس‌زمینه ستاره‌های صورت‌فلکی هرکول (جنوب شرق این صورت‌فلکی) وارد می‌شود.

موقعیت سیارات

 • عطارد ( با قدر 0/7-)

بعد از غروب خورشید در ارتفاع کمی  در سمت راست زهره قرار دارد. اگر با ابزار رصدی در آسمانی صاف به دنبال این سیاره باشید شاید شانس دیدن آن را داشته باشید.

 • زهره ( با قدر 3/9-)

       تا 15 یا 20 دقیقه بعد از غروب خورشید با دوربین دوچشمی به دنبال زهره در افق غربی باشید. البته کار راحتی نیست !

 • مریخ ( با قدر 1/3، در صورت‌فلکی سرطان)

مریخ بعد از نیمه شب طلوع می‌کند و پایین‌تر از آلفا و بتای صورت‌فلکی جوزا دیده می‌شود. دورتر از مریخ در سمت راست آن، شعرای شامی (آلفای صورت‌فلکی کلب‌اصغر) و کمی دورتر در سمت راست شعرای شامی، شعرای یمانی (آلفای صورت‌فلکی کلب‌اکبر) می‌درخشد. مریخ از داخل تلسکوپ ۵ ثانیه قوسی قطر دارد.

 • مشتری ( با قدر 2/9-، در جنوب صورت‌فلکی حمل)

توضیحات در 21 مهر

 • زحل در حالت مقارنه و در پشت خورشید است پس غیر قابل رویت است.
 • اورانوس ( با قدر 5/7، در صورت‌فلکی حوت)
 • نپتون ( با قدر 7/8، در صورت‌فلکی دلو)

منابع

Astronomy Magazine

Sky & Telescope

نویسنده: هانیه امیری

Ayazastro.com

Share