قطب شمال ماه

ناسا با ترکیب 1000 عکس که توسط مدارگرد LRO گرفته شده‌اند، عکس کاملی از نمای شمالی ماه تهیه کرده است. این عکس ویژگی‌های جالبی از ماه را نشان می‌دهد که نظر شما را به آنها جلب می‌کنیم.

اولین نکته‌ای که نظر هر بیننده‌ای را جلب می‌کند این است که تعداد گودال‌ها در یک طرف ماه بیشتر از طرف دیگر است. به سبب اینکه همواره یک سمت ماه به سوی زمین است (قفل مداری)، سنگ‌های آسمانی که از پشت زمین می‌آیند توسط زمین جذب می‌شوند و به ماه برخورد نمی‌کنند و زمین همانند سپری از ماه محافظت می‌کند.

ولی آن تعداد از سنگ‌ها که از پشت ماه به آن نزدیک می‌شوند بدون هیچ مانعی به آن برخورد می‌کنند. پس پشت ماه دارای گودال‌های بیشتری نسبت به جلوی آن است.

در قطب شمال ماه نقاطی وجود دارند که هیچگاه نور خورشید برآن‌ها نمی‌تابد. زیرا مدار ماه 5 درجه نسبت به دایره‌البروج انحراف دارد، و خود محور ماه نیز نسبت به مدارش 6 درجه کجی دارد، به گونه‌ای که محور ماه تقریبا عمود بر دایره‌البروج قرار گرفته است.

عمود بودن محور بر دایره‌البروج به همراه عدم وجود جو باعث می‌شود که نقاط تاریک قطبین ماه سردترین قسمت‌های منظومه‌ی شمسی باشند، چراکه نه تنها نور خورشید به آنها نمی‌رسد بلکه جوی نیز وجود ندارد که گرما را بصورت همرفتی انتقال دهد و آن قسمت‌ها را گرم کند.

نویسنده: مهدی آجیلی

Ayazastro.com

Share