معرفی دنباله دار گاراد

یکی دیگر از کره های یخی بزرگ در حال نزدیک شدن به خورشید است. دنباله دار گاراد 2 سال پیش توسط گوردون گاراد در استرالیا کشف شده است. او کاشف تعداد زیادی دنباله دار و سیارک و 4 ابرنواختر در ابر ماژلانی بزرگ است.

این دنباله دار در حال حاضر از درون تلسکوپ کوچکی با قدر 9 قابل رویت است و به صورت رسمی  به عنوان (گاراد) C/2009 P1 معرفی شده است. احتمالا دنباله دار به پرنور شدن ادامه خواهد داد و طبق پروژه های اخیر در بهمن 1390 به حداکثر قدر 6 یا 7 خواهد رسید که می‌توان با چشم غیر مسلح آن را مشاهده کرد.

معرفی دنباله دار گاراد

John Chumack (Galactic Images)

دنباله دار گاراد در عکس نگاتیو بالا که در اواسط تیر ماه گرفته شده است، دنباله کوچکی مانند لکه تیره کشیده شده ای را نشان می‌دهد.

دنباله دارهای دیگری هم در حال حاضر به سمت منظومه شمسی داخلی روانه می‌شوند و با نزدیک شدن به خورشید می‌درخشند مثل النین (Elenin) که انتظار می‌رود در اوایل شهریور به اوج قدر 6 برسد. هوندا- مروس- پاجدوساکوا (Honda-Mrkos-Pajdusakova) انتظار می‌رود که در اواخر مرداد در اوج  درخشندگی خود قدر 8 را هم رد کند و پانتوراس (PANSTARRS) حتی ممکن است در اوایل  سال 1392 بتوان آن را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد.

منبع: Astronomy Picture of the Day

مترجم: هانیه امیری

Share