دنباله‌دار گاراد و چوب لباسی

دنباله‌دار گاراد (C/2009 P1) در طی حرکت خود در آسمان شب سیاره زمین، هفته گذشته در امتداد راه شیری از پس‌زمینه ستاره‌های زیبای صورت فلکی روباهک عبور کرد. ستاره‌های پرنور این صحنه آسمان خراش در خوشه بروچی (Cr 399) به عنوان چوب لباسی شناحته شده است و دنباله دنباله‌دار که به سمت جنوب شرق امتداد یافته، دیده می‌شود.

این خوشه همچنین به عنوان خوشه صوفی هم شناخته می‌شود ولی یک خوشه واقعی نیست و به دلیل قرار گرفتن اتفاقی ستاره‌ها در امتداد هم به این شکل دیده می‌شود.

دنباله‌دار گاراد و چوب لباسی

Image Credit & Copyright: Rogelio Bernal Andreo

در یک میدان دید خوشه ستاره‌ای باز و متراکم NGC 6802 در سمت راست خوشه بروچی در گوشه تصویر نمایان است.

گاراد با قدر ظاهری کمتر از توان چشم غیر مسلح با نزدیک شدن به قدر 7، هدف خوبی برای دوربین دوچشمی و تلسکوپ‌های کوچک است. متاسفانه روشنایی ماه در آسمان این هفته، کار را برای یافتن دنباله‌دار سخت‌تر خواهد کرد.

منبع: Astronomy Picture of the Day

مترجم: هانیه امیری

Ayazastro.com

Share