آسمان این هفته

از این پس رویدادهای هر هفته در وبسایت قرار خواهد گرفت تا مورد استفاده علاقمندان نجوم قرار گیرد. برای مشاهده موقعیت سیارات به ادامه مطلب مراجعه کنید.عطارد

این هفته عطارد با پایین آمدن در افق غرب از قدر 0.4 به قدر 1 رسیده است. (یعنی کم نورتر شده است) با استفاده از دوربین دو چشمی در آسمان نیمه تاریک قسمت شرق- شمال شرق آسمان به دنبال عطارد و قلب الاسد باشید. 3 شنبه 4 مرداد عطارد و قلب الاسد 3 درجه از هم فاصله دارند.

زهره

زهره در اثر نور خورشید ناپدید شده است.

مریخ ( با قدر 1.4 نزدیک شاخ های ثور)

مریخ را در شرق-شمال شرق با روشن شدن آسمان می توان یافت. مریخ را با آلفا ثور در سمت راستش اشتباه نگیرید.

در سمت چپ بالاتر از مریخ، ستاره درخشان عیوق (آلفا صورت فلکی ارابه ران) قرار دارد.

از داخل تلسکوپ مریخ به شکل لکه کوچکی دیده می شود که فقط 4.4 ثانیه قوسی قطر دارد.

مشتری (با قدر 2.4- در جنوب صورت فلکی حمل)

مشتری از شرق آسمان اواسط شب طلوع می کند. وقتی در آسمان به اندازه کافی بالا می رود می توان در زیر آن سر صورت فلکی قیطس را با ستاره های کم نور مشاهده کرد.

هنگام طلوع خورشید، مشتری در ارتفاع بالایی در جنوب شرقی می درخشد.

زحل(با قدر 0.9 در صورت فلکی سنبله)

زحل بعد از غروب خورشید از شرق-جنوب شرق آسمان به تدریج پایین تر می آید. در فاصله 13 درجه در سمت چپ زحل، سماک اعزل (ستاره شبیه به زحل) می درخشد و تقریبا در 2 درجه ای سمت راست زحل گامای سنبله کم نور قرار دارد.

اورانوس (با قدر5.8 در غرب صورت فلکی حوت)

نپتون (با قدر 7.8 در غرب صورت فلکی دلو)

نپتون در اوایل روز به خوبی بالا آمده است.

پلوتو (با قدر 14 در شمال صورت فلکی قوس)

پلوتو در حدود 11 شب در قسمت جنوبی آسمان در ارتفاع بالایی قرار دارد.

منبع

نویسنده: هانیه امیری

Share