کسوف در آخرین روز سال ۱۳۹۳

آخرین روز سال 1393 شاهد یک اتفاق نجومی خواهیم بود، روز جمعه 29 اسفند خورشید گرفتگی کلی رخ خواهد داد که این گرفت در بخش هایی از جهان به صورت جزئی قابل مشاهده خواهد بود. ایران نیز جز کشورهایی است که خورشید گرفتگی را به صورت جزئی مشاهده خواهد شد. البته لازم به ذکر است این کسوف در تمامی مناطق ایران قابل رصد نمی باشد و تنها در مناطق غربی و شمالی ایران با درصدهای متفاوت پوشیدگی مشاهده می شود.

.

زمان آغاز مشاهده این گرفت در شهرهای مختلف متفاوت است. بنابه اطلاعیه شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در تهران، گرفتگی در ساعت ١٣ و ۴٣ دقیقه آغاز می شود و در ساعت ١۴ و ٠۴ دقیقه به حداکثر میرسد که در این حالت ماه ١ درصد از قرص خورشید را می پوشاند. این گرفتگی در ساعت ١۴ و ٢۵ دقیقه در تهران خاتمه می یابد. برای تشخیص دقیق مراحل گرفتگی استفاده از ابزار (فیلترهای مخصوص) لازم است و به طور کلی مشاهده گرفتگی بدون ابزار به چشم آسیب می رساند.

مشخصات خورشید گرفتگی برای پاره ای از مراکز استانها در کشور به شرح زیر است.

solar-eclipse-march-2015

در دوازده مرکز استان دیگر کشور این خورشیدگرفتگی قابل رؤیت نمی باشد.

Share