خورشیدگرفتگی ۱ تیرماه ۹۹

تابستان 99 را در حالی آغاز خواهیم کرد که بخش زیادی از ساکنین سیاره زمین شاهد یک خورشیدگرفتگی خواهند بود. در این یادداشت درباره کسوف و جزییات این رویداد در تبریز خواهید خواند.

خورشید، این کره آتشین بسیار بزرگ در حدود 109 برابر قطر زمین و در فاصله 150 میلیون کیلومتری آن قرار دارد.گرفت کامل خورشید یکی از زیباترین مناظر طبیعت است.

اما کسوف چگونه رخ می‌دهد؟
ماه فقط یک چهارم اندازه زمین را دارد ولی 400 بار نزدیکتر از خورشید به زمین است. البته بدیهی است که اجسام را از فاصله‌های دورتر کوچکتر می‌بینیم. اختلاف فاصله‌های ماه و خورشید نیز سبب می‌شود تا اندازه‌هایشان با هم برابری کنند. از اینرو آن دو در آسمان تقریبا به یک اندازه دیده می‌شوند.

خورشیدگرفتگی تیرماه 99

اندازه ظاهری خورشید و ماه از زمین با هم برابر بوده و علت این امر آن است که فاصله این دو جسم از سیاره ما متفاوت است. در نهایت در زمان هایی که ماه مستقیما از جلوی خورشید عبور می‌کند قرص خورشید در پس آن پنهان می‌گردد. شرط لازم و کافی برای وقوع پیوستن کسوف آن است که زمین، خورشید و ماه در یک خط یا تقریبا یک خط راست واقع شوند، بطوری که سایه ماه بر بخشی از زمین بیافتد کل این سایه از دو قسمت نیم سایه که در قسمت بیرونی است نیمه درونی که تاریک و سیاه است تشکیل شده است.

 خورشید گرفتگی یکم تیرماه 1399

این خورشید گرفتگی از نوع حلقوی است که در ایران و بسیاری از نقاط جهان به صورت جزیی دیده می شود. در تهران، خورشیدگرفتگی در ساعت 9:05 دقیقه شروع می شود و در ساعت 10:16 دقیقه، گرفتگی به بیشترین مقدار خود می رسد و ماه ۴۸ درصد از قرص خورشید را می پوشاند و گرفتگی در ساعت  11:38 دقیقه پایان می یابد. زمان و حداکثر مقدار پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است. این مقدار از حداکثر ۹۹ درصد در جنوب شرق تا حداقل ۲۹ درصد در شمال غرب کشور متغیر است. این گرفتگی در آفریقا به جز بخشی از غرب آن، جنوب شرق اروپا و آسیا به صورت جزیی و در بخشی از جمهوری کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی، یمن، عربستان سعودی، عمان، پاکستان، شمال هند، جنوب چین، تایوان بصورت حلقوی قابل مشاهده می باشد.

 خورشیدگرفتگی تیرماه 99

اطلاعات دقیق خورشیدگرفتگی در تبریز

خورشید گرفتگی اول تیرماه 99 در تبریز راس ساعت 9:09 دقیقه آغاز شده و اوج گرفت در ساعت 10:14 دقیقه خواهد بود.  پایان این پدیده طبیعی در 11:25 بوده و درصد گرفت در شهر تبریز 35 درصد است.

کاری از  شیخ‌پور و محمدگوهری

Share