خسوف نیم سایه ای در اردیبهشت ۱۳۹۲

25 آوریل 2013 مقارن با پنج شنبه 5 اردیبهشت 1392 اولین ماه گرفتگی نیم سایه ای در سال جدید رخ خواهد داد. ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می‌افتد زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد و سایه زمین بر روی ماه می‌افتد.
در این گرفت  ماه وارد نیم سایه زمین خواهد شد. آغاز خسوف ساعت 22:36 دقیقه خواهد بود و نیم ساعت بعد ازنیمه شب 98 درصد ماه وارد نیم سایه زمین خواهد شد و در ساعت 2:40 بامداد جمعه 6 اردیبهشت این گرفت جزئی پایان خواهد یافت.

خسوف

این گرفت  در سراسر آفریقا،اروپا، آسیا ،استرالیا و آمریکای جنوبی قابل رویت خواهد بود.در این گرفت، حدود 1.5 درصد از روشنایی ماه کاسته خواهد شد که فقط با تلسکوپهای قوی قابل تشخیص خواهد بود.

خسوف

 ماه گرفتگی نیم سایه ای 8 آذر 1391 ـ عکس از هانیه امیری

در همین زمان  ، می توانید  ارباب حلقه ها، سیاره زحل را در نزدیکی ماه رویت کنید که ساعت 5 بامداد جمعه 6 اردبیهشت مقارنه 4 درجه ای ماه و زحل  در سمت جنوب ـ جنوب غرب آسمان رخ خواهد داد.

خسوف

برای سنجش زوایا درآسمان، می‌توانید از دست وانگشتان خود استفاده کنید. بازوی خود را کاملا کشیده ود برابر صورت خود نگه دارید. دراین حالت پهنای انگشت اشاره حدود 1 درجه، یک مشت بسته حدود 10 درجه و یک وجب دست کاملا باز درحدود 20 درجه از آسمان را می‌پوشاند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به اینجا و اینجا مراجعه نمایید.

نویسنده: مریم فخیمی

AyazAstro.com

Share