ماه گرفتگی کامل یک بهمن ۹۷

در یکم بهمن 97 مصادف با 21 ژانویه زمین میان خورشید و ماه قرار می گیرد و مسیر نور خورشید را به ماه مسدود کرده و باعث ایجاد سایه ای نسبتا برزگ بر روی ماه می شود. این پدیده آخرین ماه گرفتگی کامل تا سال 1400 خواهد بود.

 زمین کروی بوده و در ماه گرفتگی، خطوط همیشه منحنی هستند و از آنجایی که این موقعیت زمین است که سبب ماه گرفتگی می شود، شکل خطوط توسط شکل زمین بوجود آمده و بنابراین کروی می باشد.
وضعیت رصد خسوف در تبریز
در زمان خسوف، ماه نزدیک به افق بوده و از نقطه غرب و شمال غربی قابل رویت می باشد. زمانی که ماه گرفتگی به بالاترین حد خود می رسد در اینحال ماه ریز خط افق بوده و اوج ماه گرفتگی در تبریز قابل رویت نیست. برای مشاهده بهتر ماه گرفتگی در تبریز بدنبال یافتن یک ناحیه بدون مانع در قسمت غرب‌شمال غربی باشید.

برای رصد خسوف نیازی به استفاده از عینک مخصوص رصد که در هنگام رصد خورشیدگرفتگی استفاده می‌شود، ندارید.

زمان ورود به نیم‌سایه به وقت تبریز: ساعت 6:06:29 صبح دوشنبه 1 بهمن (قابل رویت)
آغاز گرفت جزئی به وقت تبریز: ساعت 7:03:54 دوسنبه 1 بهمن (قابل رویت)
سایر مراحل گرفت، به علت غروب ماه قابل رویت نمی‌باشد.

طبق گفته ناسا، ماه گرفتگی 21 ژانویه بطور تقریبی یک ساعت و 20 دقیقه به طول خواهد کشید و به وقت ایران ساعت 8:42 صبح خواهد بود.اگرچه وقوع ماه گرفتگی کامل را آخرین بار در تابستان گذشته مشاهده کردیم، اما ماه گرفتگی یکم بهمن 97 فرق داشته و  ابرماه گرگ خونین نام گرفته است.
علت نام‌گذاری این ماه‌گرفتگی، زمان وقوع و موقعیت ماه نسبت به زمین است. از طرفی اثر اتمسفر زمین بر نور خورشیدی که از آن عبور می‌کند منجر به قرمز و نارنجی شدن ماه می‌شود.

همچنین به دلیل نزدیکی بیشتر ماه به زمین، هنگام وقوع ماه‌گرفتگی، ماه بزرگ‌تر به نظر می‌رسد و پیشوند ابر به آن نسبت داده می‌شود.

این پدیده، آخرین ماه‌گرفتگی کامل تا سال 1400 (خسوف کامل بعد در ماه می سال 2021) خواهد بود. البته در این میان ماه‌گرفتگی‌های جزئی نیز رخ می‌دهد.

۲۰۱۹۰۱۱۸_۱۱۵۲۲۷

Share