ماده تاریک و انرژی تاریک

جهانی که پیش روی ماست درصد خیلی کوچکی از ماده و انرژی در عالم می باشد، چشمان ما و تمام ابزارهایی که انسان تاکنون ابداع کرده فقط می توانند 5 درصد ماده و انرژی موجود در جهان را مشاهده نمایند. ستارگان، سیاره ها و کهکشان های عظیمی که در عالم هستند تنها قسمت بسیار کوچکی از کیهان هستند و 95 درصد عالم برای ما ناشناخته می باشد که نام ماده تاریک و انرژی تاریک به آن اطلاق می گردد. کیهان که شامل بسیاری از اجرام آسمانی بوده و ما آن ها را بصورت نقاط نورانی با رنگ های مختلف در آسمان می بینیم، تنها بخش اندکی از جهان هستی را در بر می گیرند. 95 درصد عالم از ماده مرموز و ناشناخته ای تشکیل یافته که قادر به دیدن این ماده با هیچ وسیله ای نیستیم. اثر گرانشی ماده و انرژی تاریک را در حرکت کهکشان ها مشاهده می کنیم ولی تا بحال دانشمندان هیچ نشانه مستقیمی از آن پیدا نکرده اند. کیهان شناسان تخمین زده اند، ماده تاریک 27 درصد و انرژی تاریک 68 درصد عالم را تشکیل می دهد  و این انرژی مرموز همه فضا را بصورت فرضی در بر می گیرد و به سرعت انبساط جهان می افزاید. ماهیت ماده تاریک و انرژی تاریک دو راز بزرگ و فاش نشده دنیای فیزیک هستند. سارا شیخ‌پور
ماده تاریک و انرژی تاریک
Share