دنباله دار گاراد و M15

تصویرِ تلسکوپیِ ترکیبیِ گرفته شده در 11 مرداد امسال، در یک میدان دید، دنباله دار گاراد و خوشه ستاره ای کروی M15 را نشان می‌دهد. این صحنه سماوی می‌توانست باعث شادمانی شارل مسیه ، شکارچی دنباله‌دار قرن هیجدهم شود.

موقعی که مسیه آسمان‌های فرانسه را برای یافتن دنباله‌دار بررسی می‌کرد، با دقت مکان اجرام محو غیر ستاره‌ای را هم فهرست کرد، اجرامی که در ظاهر شبیه دنباله‌دار بودند اما در پس زمینه ستاره‌ها حرکت نمی‌کردند پس مطمئنا دنباله‌دار نبودند.

دنباله دار گاراد و M15

Image Credit: Gregg Ruppel

M15  (سمت راست در پایین تصویر) پانزدهمین جرمی بود که در فهرست مشهور “دنباله‌دارنماها” ثبت شد، که در حال حاضر به عنوان خوشه‌ای شناخته شده است که شامل بیش از 100000 ستاره است و در فاصله 35000 سال نوری از ما قرار دارد.

این دنباله‌دار در مرداد 1388 توسط گاراد (اخترشناس رصدخانه سایدینگ اسپرینگ استرالیا) کشف شد و حدودا 13 دقیقه‌ی نوری از زمین فاصله دارد.

همانطور که در قسمت پدیده‌های نجومی (9 تا 14 مرداد) اشاره شد، این دنباله دار در حال حاضر در حال عبور از صورت فلکی اسب بالدار است و با قدر 9 می‌درخشد و در ماه‌های جاری درخشان‌تر خواهد شد و انتظار می‌رود که در بهمن 1390 در اوج خودش، تنها کمی از توان چشم غیر مسلح کم نورتر شود.

منبع

نویسنده: هانیه امیری

Share