دنباله‌دارها، گلوله‌های برفی‌ سرگردان در کیهان

دنباله دارها از اجرام زیبای آسمانی بوده و یک گلوله برفی کیهانی تشکیل شده از گازهای منجمد، سنگ و گرد و غبار می باشند. اندازه دنباله دارها به مانند یک شهر کوچک بوده و این اجرام در زمان های مشخصی در آسمان شب رویت می گردند.

دنباله دارها جرم یخی کیهانی بوده که  غبار و گاز درون خود را در حین حرکت به بیرون می پاشند و اکثر آن ها در مدار بیضی شکل بزرگی به دور خورشید در گردش هستند. ساختار دنباله دارها دارای سه بخش هسته، گیسو و دم است و هسته بخش مرکزی دنباله دار بوده و از گرد و غبار، گاز و یخ ساخته شده است و در زمانی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود یخ های موجود در هسته آن تبخیر شده و تبدیل به ابر بزرگی در پیرامون دنباله دار می شود که گیسو نام دارد. سرچشمه و منشا دنباله دارها ابر اورت یا کمربند کویپر است و دنباله دارها دوره ای و غیر دوره ای هستند که غیر دوره ای ها گرانش محدود به خورشید ندارند و مدار آن ها اغلب به شکل سهمی است و دنباله دارهای دوره ای شامل دنباله دارهای بلند مدت و کوتاه مدت است و در نامگذاری دنباله دارها از نام کاشفان آن ها استفاده می شود.

دنباله-دار-لاوجوی-C2014-Q2-Lovejoy

نویسنده: حبیبه شیخ‌پور

 

Share