جهان‌های موازی

جهان های موازی فرضیه ای درباره وجود واقعیت های جداگانه در کنار واقعیت کنونی می باشد و گروه خاصی از جهان های موازی مولتی‌ورس نامیده می شود. موجوداتی که در این جهان منقرض شده اند، تکامل یافته و اکنون در عالم دیگری زندگی می کنند. از طرفی در جهان های دیگر احتمال می رود که ما انسان ها نیز منقرض شده باشیم.

نظریه چند جهانی یکی از عجیب ترین و دور از ذهن ترین نتایج نسبیت و نظریه ریسمان ها است. زمانی که یک فیزیکدان شی را اندازه گیری می کند، دنیا به دو جهان مختلف تقسیم می شود تا با هر کدام از نتایج احتمالی آن مطابقت پیدا کند؛ بنابراین یک دانشمند در یک دنیا آن شی را برحسب شکل موجی اندازه گیری می کند و همان فرد در جهانی دیگر آن شی را بعنوان ذره اندازه می گیرد. نظریه جهان های موازی توضیح می دهد که چطور یک ذره را می توان در بیش از یک حالت اندازه گرفت. تعریف درست جهان های موازی در مکانیک کوانتومی بصورت جهان هایی است که از یکدیگر تنها توسط یک رویداد کوانتومی جدا می شوند. دانشمندان تاکنون چهار نوع جهان موازی را تشریح کرده اند، یکی از نتایج متعدد مشاهدات کیهان شناسی اخیر این بوده که جهان های موازی دیگر مفهومی خیال پردازانه و انتزاعی صرف نیست.

حبیبه شیخ‌پور

Parallel_Universe_by_VisionGfx

Share