گزارشی از برگزاری باشگاه دی

باشگاه دی ماه انجمن نجوم آیاز، با دقایقی تاخیر، ساعت 18 روز پنجشنبه 30 دی ماه آغاز شد. در ابتدای جلسه خبر مهم تشکیل کارگاه آموزش عکاسی نجومی با تدریس جناب آقای بابک امین تفرشی چهره شناخته شده نجوم آماتوری در ایران و جهان ، به اعضای انجمن داده شد. قرار هست این کارگاه یک روزه ، ماه آینده در روز جمعه 6 اسفند ماه برگزار شود و همراه با اتمام این دوره آموزشی، افتتاحیه نمایشگاه عکس پروژه جهانی TWAN انجام خواهد شد.

اطلاعات کافی درباره این کارگاه و نحوه ثبت نام در آن متعاقبا از سایت انجمن اعلام خواهد شد. بعد از اعلام این خبر از سوی شورای مرکزی ، مطالب علمی آماده شده توسط اعضای انجمن ارائه و بحث و تبادل نظر حول این مطالب ، مطابق با روال همیشگی ادامه یافت. این مطالب شامل معرفی شارل مسیه و اجرام مسیه توسط خانم پیری و مطالبی از اختروش توسط آقای محمدزاده رودکیان می شد. با گذشت ساعتی از شروع باشگاه، با توجه به پیش رو بودن دوره آموزش عکاسی، آقای طباطبایی با مقدمه ای بر عکاسی، مطالب مهم و ابتدایی برای شروع عکاسی را ارائه داد و وارد روش های اجرایی با پخش اسلاید شد که این مطالب مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

قرار شد تا باشگاه بعدی انجمن که 28 بهمن خواهد بود با محوریت عکاسی از آسمان شب برگزار شود تا اعضا با پیش زمینه بهتری در کارگاه آموزش عکاسی شرکت کنند.

Share