گزارش رصد ماه گرفتگی ۲۵ خرداد

گزارش ماه گرفتگی 25 خرداد

انجمن نجوم آیاز تبریز، طبق برنامه اعلام شده، ویژه برنامه خود را برای رصد ماه گرفتگی 25 خرداد ماه در اردوگاه الغدیر اجرا کرد. در ابتدا قبل از غروب خورشید، اسقرار تلسکوپ ها و ابزارهای دیگر انجام شد و با تاریک شدن هوا، کارگاه آموزشی کوتاهی درباره ماه گرفتگی توسط خانم امیری برگزار شد و شرکت کنندگان در این برنامه رصدی که اغلب به صورت خانوادگی در محل حضور داشتند با این پدیده آشنا شدند.

با شروع ماه گرفتگی، اعضای آیاز، در غالب گروه های مختلف شروع به رصد و ثبت آن کردند که از پروژه های دنبال شده در آن شب می توان به عکاسی، فیلم برداری، زمان گرفت، عبور سایه از گودال های ماه و محاسبات عددی قطر ظاهری و حقیقی ماه با استفاده از زمان های گرفته شده اشاره نمود. در پایان از جناب آقای اصلی نژاد معاون پرورشی آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز، مدیریت پژوهشسرای آذربایجان و تمامی کسانی که انجمن آیاز را در برگزاری این برنامه یاری فرمودند، کمال تشکر را داریم.

عکس های بیشتر در گالری عکس همین برنامه

گزارش ماه گرفتگی 25 خرداد - استقرار تلسکوپ ها توسط اعضا
گزارش ماه گرفتگی 25 خرداد - استقرار تلسکوپ ها توسط اعضا

 

ماه گرفتگی 25 خرداد - کارگاه آموزش خسوف
ماه گرفتگی 25 خرداد - کارگاه آموزش خسوف

 

ماه گرفتگی 25 خرداد در تبریز
ماه گرفتگی 25 خرداد در تبریز

 

رصد ماه گرفتگی 25 خرداد در تبریز - انجمن نجوم آیاز
رصد ماه گرفتگی 25 خرداد در تبریز - انجمن نجوم آیاز

 

ماه گرفتگی 25 خرداد در تبریز - انجمن نجوم آیاز
ماه گرفتگی 25 خرداد در تبریز - انجمن نجوم آیاز
Share