آسمان این هفته در یک نگاه (۲ تا ۸ مرداد)

این ماه چشم به راه بارش شهابی دلتا-دلوی باشید که گاهی از قسمت جنوب شرقی در اواخر شب دیده خواهد شد. دوره فعالیت این بارش از 21 تیر تا 1 شهریور است و بیشینه فعالیت آن در 8 مرداد است.

یکشنبه 2 مرداد

سماک رامح (آلفا صورت فلکی عوا) ستاره درخشانی که این شب‌ها در غرب-شمال غربی آسمان در اوایل شب می‌درخشد و  بالاتر از زحل و سماک اعزل (آلفا صورت فلکی سنبله) است.  سماک رامح چهارمین ستاره درخشان آسمان است، غول زرد-نارنجی است که 37 سال نوری از ما فاصله دارد و 150 مرتبه درخشان‌تر از خورشید است.

این ستاره را با ستاره آبی-سفید نسر واقع (آلفا صورت فلکی شلیاق) مقایسه کنید که در بالای سرمان است و هردو به یک اندازه درخشانند.

به سمت راست سماک رامح در دوردست ها نگاه کنید. تقریبا در همان ارتفاع صورت فلکی دب اکبر دیده می‌شود.

2 شنبه 3 مرداد

ماه قبل از طلوع خورشید نزدیک خوشه پروین بالای ثور دیده می‌شود.

3 شنبه 4 مرداد

با استفاده از دوربین دوچشمی در هوای نیمه تاریک بعد از غروب خورشید به دنبال عطارد باشید که در 3 درجه‌ای قلب الاسد (آلفا صورت فلکی اسد) چشمک زنان در ارتفاع خیلی کم در بالای افق غربی قرار دارد.

ماه هلالی کاهنده قبل از طلوع روز 4 شنبه نزدیک مریخ دیده می‌شود. آن ها بین شاخ های ثور (همانطور که در شکل دیده می‌شود) هستند.

4 شنبه 5 مرداد

نسر واقع (آلفا صورت فلکی شلیاق) درخشان، اواخر این شب‌ها در نزدیکی سمت الراس قرار دارد. نسر واقع مثل تمام ستاره‌ها هر هفته نیم ساعت زودتر به مکان قبلی‌اش در آسمان می‌رسد.

5 شنبه 6 مرداد

پرنورترین سیارک، وستا، با نزدیک شدن به مقابله خود در 15 مرداد به قدر 5.8 رسیده است. در حال حاضر در صورت فلکی جدی قرار دارد و به راحتی در اواخر شب با دوربین دوچشمی قابل رویت است. ماموریت سپیده دم ناسا چرخش خود به دور وستا را آغاز کرده و در حال انجام رصدهای علمی خود است!

جمعه 7 مرداد

بعد از تاریک شدن هوا در جنوب شرقی آسمان کمی بیشتر از نصف مسیر از افق تا سمت الراس، نسر طایر (آلفا صورت فلکی عقاب) را می‌بینید. نسر طایر چشم عقاب است و یکی از نزدیک‌ترین همسایه‌های اختری ما در فاصله 17 سال نوری است. این ستاره، چرخنده با سرعتی است طوری که نمای آن کاملا بیضوی است تا کروی- اثری از بیضوی بودن را نمیتوانید با ابزار های معمولی ببینید!

شنبه 8 مرداد

تابستان فرصت خوبی برای دیدن نوار راه شیری است که این نوار درخشان قوس عظیمی را در آسمان بعد از تاریک شدن کامل آسمان می‌زند. اگر شما از آن دسته افراد کم شماری هستید که زیر آلودگی نوری شهرها زندگی نمی‌کنید، می توانید شاهد این زیبایی باشید راه شیری در ارتفاع کم در شمال-شمال شرقی از برساووش و ذات الکرسی شروع می‌شود ودر بالای آسمان از مثلث تابستانی بزرگ عبور می‌کند و در ارتفاع کم در جنوب تا قوس و عقرب ادامه دارد. شما چقدر از این نوار را می‌توانید ببینید؟

منبع

نویسنده: هانیه امیری

Share