آزمایشگاه شکل گیری ستارگان

کهکشان کوتوله‌ی NGC4214 دارای ستارگان جوان و ابرهای گازی متراکمی است که در فاصله‌ی 10 میلیون سال نوری از زمین در صورت فلکی تازی‌ها (سگان شکاری) قرارگرفته است. دراطراف این کهکشان ترکیبی از ستارگان متنوع از مراحل مختلف تکامل و تحول ستارگان وجود دارد که این کهکشان راتبدیل به یک آزمایشگاه ایده‌آل برای مطالعه و پژوهش درباره‌ی چگونگی شکل گیری ستارگان و تحول آنها کرده است.

این عکس رنگی توسط دوربین میدان باز شماره‌ی 3 تلسکوپ فضایی هابل در دسامبر سال 2009 گرفته شده است.

Share