گزارش چهل و چهارمین باشگاه آیاز

گزارش چهل و چهارمین باشگاه آیاز

چهل و چهارمین باشگاه ماهانه آیاز روز پنجشنبه نهم خرداد ماه 1392 از ساعت 17 الی 19 در سالن مفاخر آذربایجان برگزار شد. مطالب ارائه شده در این باشگاه در مورد رصد و موضوعات مرتبط با آن بودند.

در این باشگاه، ابتدا خانم امیری به بیان وقایع و رویداد های نجومی خرداد ماه پرداخته و توضیحاتی را در مورد مقارنه و انواع آن، مقابله، اهله ماه، تربیع سیارات، فاصله اوج و حضیض ماه و زمین و … ارائه دادند. می‌توانید مطالب ارائه شده توسط خانم امیری را از اینجا دریافت نمایید.

سپس خانم اکبرنیا مروری بر اخبار مهم خرداد ماه، از جمله بازگشت سه فضانورد ایستگاه بین المللی و سفر بدون بازگشت به مریخ داشتند.

در ادامه آقای آجیلی با تشریح اجزای تلسکوپ به بیان نحوه کار با آن پرداختند و توضیحاتی را در مورد بستن اجزای تلسکوپ، هم خط کردن تلسکوپ، نحوه کار با جوینده (فایندر)، انواع چشمی ها، بزرگنمایی تلسکوپ و … بیان کردند.

آخرین برنامه باشگاه، آموزش نقشه خوانی و معرفی کتاب توسط خانم پرتوی بود که با بیان روش ها و شیوه های نقشه خوانی به معرفی انواع نقشه و کتب راهنمای آسمان شب از جمله  اطلس فشرده آسمان (راجر سینات)،  راهنمای هفتگی آسمان شب، صور فلکی (احمد دالکی)، گردونه آسمان و … پرداختند.

با تشکر – شورای مرکزی انجمن نجوم آیاز

44مین باشگاه آیاز

44مین باشگاه آیاز

44مین باشگاه آیاز

44مین باشگاه آیاز

44مین باشگاه آیاز

44مین باشگاه آیاز

44مین باشگاه آیاز

Share