آشتی فرزندان خورشید

همزمان با روز جهانی نجوم شاهد مقارنه چهار سیاره عطارد، زهره، مریخ و مشتری در صبحدم هستیم. این پدیده زیبا را می توانید هر روز یک ساعت قبل از طلوع خورشید در شرق آسمان و در صورت فلکی حوت مشاهده کنید.

هم اکنون سه سیاره عطارد، زهره و مشتری در نزدیکی همدیگر هستند که تا آخر اردیبهشت ماه به تدریج عطارد و زهره از مشتری دور می شوند و به نزدیکی مریخ می رسند. جالب این است که در این مقارنه دو سیاره داخلی و دو سیاره خارجی شرکت دارند.

برای سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنیدبیست و سوم اردیبهشت ساعت 5:45 صبح

برای سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنیدسی ام اردیبهشت ساعت 5:40 صبح

Share