در جستجوی دومین زمین

ستاره‌شناسان عرصه جستجو برای یافتن سیارات فراخوشیدی مشابه زمین را محدودتر کردند.

طبق گزارشات جدید، یک تیم بین‌المللی از پژوهشگران، 20 سیاره زمین مانند در میان بیش از 4هزار سیاره فراخورشیدی که تاکنون توسط کپلر شناسایی شده است را برای مطالعات جدی‌تر انتخاب کردند. محدود شدن تعداد گزینه‌ها منجر به افزایش تمرکز مطالعاتی برای کسب اطلاعات بیشتر می‌شود. تلسکوپ فضایی کپلر تا کنون 4700 سیاره کشف کرده است که بیش از 2300 مورد تایید شده‌ است.

پژوهشگران معتقدند احتمالا این 20 سیاره در «کمربند حیات» اطراف ستاره‌ای مشابه خورشید قرار دارند. این بدان معنی است که احتمالا در سطح این سیارات آب مایع وجود دارد، بنابراین از پتانسیل میزبانی حیات برخوردارند.
«ناحیه قابل سکونت یا کمربند حیات» به فاصله‌ای از ستاره گفته می‌شود که در آن آب می‌تواند در سطح سیاره‌ای که در این محدوده قرار می گیرد به صورت مایع جمع شود.

طبق اظهارات استفان کین، سرپرست نویسندگان این گزارش و دانشیار فیزیک و نجوم دانشگاه ایالتی سن‌فرانسیسکو، شناسایی سیارات زمین مانند برای کشف حیات موضوع پراهمیتی است.
ایین تیم با رهبری استفان کین، 4 هزار سیاره فراخورشیدی را در 216 دسته طبقه‌بندی کردند و از این میان، 20 گزینه‌ انتخاب شدند. سیارات منتخب بعد از مشاهدات رصدی و آنالیز تایید شدند. نامزدهای احتمالی «دومین زمین» در محدوده امنی در داخل ناحیه قابل سکونت هستند.
طبق گفته پژوهشگران، اگر سیاره در ناحیه درونی و بسیار نزدیک به ستاره میزبان خود باشد در آن صورت همچون سیاره زهره دارای اثر گلخانه‌ای فرّار در سطح خواهد بود. از طرفی، اگر سیاره بیش از حد به بخش بیرونی منظومه نزدیک باشد همچون مریخ دنیایی سرد ومرده خواهد بود.
در این مطالعه  سیارات بر مبنای قرارگیری در ناحیه قابل سکونت و اندازه مناسب طبقه‌بندی شدند. بر این اساس، سیارات بزرگ و گازی کنار گذاشته شدند. در بین این 20 سیاره، پنج سیاره تایید شده وجود دارد. 15 تای بعدی مورد قبول واقع نشدند.

طبق اظهارات اعضای این تیم مطالعاتی، جهان پر از سیاراتی است که احتمالا می‌توانند میزبان حیات باشند.

kepler-186f-exoplanet

کپلر رصد‌خانه‌ای فضایی است که در سال 2009 توسط ناسا به منظور کشف سیارات شبه زمینی در مدار ستارگان دور دست به فضا پرتاب شد. کپلر با استفاده از تکنیک گذر می‌تواند سیارات را در مدار ستاره میزبانش شناسایی کند. زمانی که یک سیاره از برابر ستاره میزبانش عبور کند، نور تابیده شده از ستاره را مسدود می‌کند که به این پدیده گذر گفته می‌شود. درصورتی که کپلر بتواند سه بار چنین گذری را در برابر یک ستاره مشاهده کند، موفق به کشف یک سیاره جدید شده‌است.

این مطالعه جدید برای انتشار در مجله اخترفیزیک پذیرفته شده است.

مترجم: مریم فخیمی
منبع: Space.com

Share