کارگاه طراحی و ساخت هواپیمای مدل

*اطلاعیه*

کار گروه هوا فضای انجمن نجوم آیاز در نظر دارد به منظور افزایش دانش و مهارت اعضاء و علاقه مندان، کارگاه دو روزه ای را با همین نام برگزار کند.

این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی؛ ضمن ارتقای سطح علوم پروازی شرکت کنندگان، آنها را با مراحل طراحی، انتخاب مواد اولیه، ساخت و پرواز هواپیماهای رادیو کنترل (RC) و مدل آشنا خواهد نمود. 

طبق برنامه ی زمانی مشخص شده، نخستین روز کارگاه (پنجشنبه 8 اسفند ماه 1392) با تدریس اصول اولیه ی پرواز و ساخت گلایدر آغاز و در روز دوم (جمعه 9 اسفند ماه 1392) با بخش عملی کار با مواد اولیه ی متفاوت و روشهای ساخت بدنه، دنبال خواهد شد.

اجرای برنامه و تدریس توسط استاد محترم جناب آقای کریم لو (جزو برترین دانش آموخته های بخش هواپیماهای مدل مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی شبعه ی تبریز) انجام خواهد شد.

این اطلاعیه صرفا جهت اعلام برنامه ی زمانی و اهداف کارگاه می باشد. لذا از علاقه مندان خواهشمندیم برای اطلاع از جزئیات آتی برنامه و یا نحوه ی ثبت نام، حتما منتظر اطلاعیه های بعدی ما بر روی همین سایت باشند.

کارگروه هوافضا

انجمن نجوم آیاز

Share