پیست پرواز بعد از کارگاه تأیید شد!

قابل توجه علاقه مندان و شرکت کنندگان محترم کارگاه طراحی و ساخت هواپیمای مدل!

بر اساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده، شرکت کنندگان کارگاه، روز جمعه (9 اسفند 1392) بعد از اتمام برنامه و کلاس آشنایی عملی با مراحل ساخت هواپیمای مدل؛ با casino تلاش مسؤلان برگزاری به پیست پروازی صوفیان منتقل شده و در آنجا با نحوه پرواز هواپیماهای مدل آشنا خواهند شد.

توجه: برادران زیر ۱۸ سال و تمامی خواهران می‌بایست رضایت نامه کتبی از پدر/همسر خود را در هنگام حرکت به همراه داشته باشند.

Share