انتخابات مجمع سازمان های مردم نهاد استان برگزار شد

سید عمادالدین قاضی طباطبایی از انجمن نجوم آیاز نیز به مجمع انجمن‌های مردم نهاد استان راه یافت.

انتخابات مجمع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان استان آذربایجان شرقی با حضور 71 سمن مجوز دار در معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و پس از رای گیری مابین 16 کاندیدا ، 9 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل مشخص شدند.

انتخابات مجمع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان استان آذربایجان شرقی با حضور 71 سمن مجوز دار در معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و پس از راگیری مابین 16 کاندیدا ، 9 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل مشخص شدند.
امیر تقی زاده معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در برگزاری انتخابات مجمع استانی سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان با بیان اینکه این نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی است، افزود: سازمان های مردم نهاد با اهداف اجتماعی شکل می گیرد و با بهره مندی از نیروی انسانی داوطلب در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم تلاش می کنند.
وی افزود: انتخابات مجمع استانی شورایی متشکل از اعضای سازمان های مردم نهاد هستند که با آرای مستقیم آن ها در هر استان به مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
معاون فرهنگی امور ورزش و جوانان آذربایجانشرقی تقویت هویت اسلامی ایرانی با توجه به حضور جوانان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را یکی از اهداف اصلی این انتخابات برشمرد و بیان کرد: توسعه مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان با تمرکز بر سمن‌ها، مشارکت در فرآیند تصمیم سازی در حوزه های مربوط به جوانان در استان و افزایش تاثیرگذاری سمن های جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی را از دیگر اهداف این انتخابات ذکر کرد.
وی به وظایف سمن ها اشاره و ابراز کرد: نمایندگی سمن های جوانان استان در عرصه های مختلف، شرکت موثر در ستاد ساماندهی امور جوانان به عنوان نماینده سمنان های جوانان، برگزاری جلسات حداقل هر دو هفته یک بار به منظور رسیدگی و حل مشکلات، انتقال دیدگاه های سمن ها به مراجع ذی صلاح و گزارش سالانه وضعیت حوزه جوانان استان از اختیارات و وظایف است.
یادآور می‌شود؛ در پایان با برگزاری‌ انتخابات مجمع استانی سازمان‌های مردم نهاد سید جلال میرمحمدی ، مرتضی خجسته نژند ، بهاره کبیری ، میر علی میر محمدی ، علی شمالی ، عمالدین قاضی طباطبایی ، سمیرا وحدت خواه ، مجتبی نعمتی ، محمد رضا دلیر به عنوان به عنوان عضو اصلی و محمد حسین طهماسب زاده و مرتضی الهام کیا نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

photo_2017-01-24_19-24-50

منبع: HTTP://eazarbayjan.msy.gov.ir

Share