در آسمان شب های مرداد چه خبر؟!

به مرداد ماه رسیدیم.گرمترین ماه تابستان! ماه آب تنی درحوض ، چیدن انگور و شب نشینی های طولانی.مثلث تابستانی به بالای سرمان رسیده است. نسر واقع درخشانترین ستاره مثلث تابستانی که همچون الماسی در دل شب خودنمایی میکند درست بالای سر قرار دارد. نسر واقع پنجمین ستاره درخشان آسمان است و نخستین ستاره درخشانی است که در شب های ماه تیر و مرداد بر بالای سرمی رسد و به رنگ آبی سفید می درخشد.
صورت فلکی ذات الکرسی همچون دب اکبر و دب اصغر بر پهنه شمالی آسمان تکیه زده است.صورت فلکی برساووش بعد ازنیمه شب از شمال شرق آسمان ارتفاع می گیرد. سیاره درخشان زهره و سیاره مشتری در غرب آسمان و تا ساعاتی بعد از غروب قابل رویت می باشند. سیاره زحل نیز از ابتدای شب در نیمه جنوبی آسمان و در امتداد ستاره سرخ فام قلب العقرب در صورت فلکی عقرب واقع است.

نگاهی به صورت فلکی ذات الکُرسی 

ذات‌الکُرسی، خداوند کرسی یا خداوند اورنگ، از صورت‌های فلکی است که در نیم‌کره شمالی زمین دیده می‌شود. پنج ستاره درصفحه آسمان این صورت فلکی راتشکیل می دهند.ذات الکرسی را به خاطرشکل W  یا  M مانندش به آسانی می توانید بیابید. ذات الکرسی مانند دب اکبر دور قطبی است و در تمام سال در عرض های جغرافیایی شمالی دیده می شود. در این صورت فلکی تعدادی خوشه و سحابی قابل مشاهده با دوربین دوچشمی یا تلسکوپ وجود دارد. دهانه ملاقه صورت فلکی دب اکبر به سمت صورت فلکی ذات الکرسی یا دبلیو قرار دارد. دو ستاره مهم و پرنور آن صَدر و کَفُّ‌الخَضیب(به معنای کف دست رنگ شده) می‌باشند.
این صورت فلکی به نام ملکه ای مغرور در اساطیر یونانی کاسیوپیا خوانده می‌شود که به زیبایی بی نظیر خود افتخار می‌کرد. این صورت فلکی دبلیو مانند یکی از 48 صورت فلکی می باشد که در قرن دوم توسط منجم یونانی بطلمیوس لیست شده است و هم اکنون نیز جزء یکی از 88 صورت فلکی مدرن می‌باشد.

Cassiopeia_IAU

نگاهی به صورت فلکی برساووش

برساوُش یا بَرساووش یا بَرندهٔ سر دیو یکی از صورت‌های فلکی است که در نیم‌کره شمالی دیده می‌شود. برساووش در قسمت شرقی صورت فلکی زن بر زنجیر(آندرومدا) قرار گرفته‌ است. برساووش از ۴۸ صورت فلکی بطلمیوسی و ۸۸ صورت فلکی مدرن است. ستاره غول ستاره اصلی آنست که ستاره‌ای دوتایی است. هنگامی که یکی از جلوی دیگری می‌گذرد، ستارهٔ غول تقریباً نیمی از درخشندگی‌اش را از دست می‌دهد.این صورت فلکی نقطه نورباران بارش شهابی برساووشی است که هر سال در نیمه دوم مرداد ماه با تراکم حدود 100 شهاب در ساعت اتفاق می‌افتد.
نام برساووش از نام یونانی پرسئوس گرفته شده که در اساطیر یونانی قهرمانی است که هیولای دریاها مدوسا را کشت تا شاهزاده آندرومدا، دختر کاسیوپیا (ذات الکرسی) و قیفاووس را از چنگال هیولای دریایی به نام قیطس نجات دهد.

Perseus_IAU

رویدادهای رصدی قابل رویت در آسمان تبریز

1 مرداد : مقارنه ماه و ستاره سفید رنگ سماک اعزل -21:30 – جنوب غرب آسمان

1مرداد
4 مرداد : مقارنه ماه و سیاره زحل – 21:20- جنوب آسمان

4مرداد
5 مرداد : نزدیکی ماه وستاره سرخ فام قلب العقرب – 21:25 – جنوب آسمان
9 مرداد : گذر ایستگاه فضایی بین المللی از آسمان تبریز – 22:10 از جنوب غرب وارد آسمان می شود به رنگ زرد نورانی است. به تدریج حرکت می کند به بالای سرمی رسد  و 22:19 از شمال شرق آسمان ناپدید می گردد.

9مرداد
12 مرداد : گذر ایستگاه فضایی بین المللی از آسمان تبریز – 21:06 از جنوب غرب وارد آسمان می شود به تدریج حرکت می کند به بالای سر می رسد و 21:15 از شمال شرق آسمان ناپدید می گردد.
17 مرداد : گذر ماه از کنار خوشه پروین -1:38 – شرق آسمان

17مرداد
21 و 22 مرداد : اوج شهاب باران برساووشی – کانون بارش در صورت فلکی برساووش قرار در نیمه شرقی آسمان واقع است و بعد ازنیمه شب ارتفاع می گیرد.
22 مرداد : گذر ماه از کنار سیاره مریخ – 5:45 – شرق آسمان

22مرداد
24 مرداد : مقارنه ماه و مشتری -20:05 – غرب آسمان

24مرداد
28 مرداد : مقارنه ماه وسماک اعزل – 21 –  غرب آسمان

28مرداد
31 مرداد :مقارنه ماه و سیاره زحل – 21:05 – جنوب آسمان

31مرداد

نویسنده: مریم فخیمی

Share