مونوکسید کربن منجمد در قلب پلوتو

در آخرین اطلاعات دریافتی از سفینه افق های نو،محققان ناحیه ای را کشف کردند که حاوی مونوکسید کربن یخ زده است.این منطقه که در حدود 100 میلیون سال قدمت دارد احتمالا در اثر فرایندهای زمین شناختی شکل گرفته است.این ناحیه که دارای اشکال نامنظم است در شمال کوه های یخی پلوتو و در بخش قلب مانند آن واقع است.خطوط نشان می دهد که غلظت مونوکسید کربن منجمد در مرکز بیشتر است.
محققان معتقدند این ناحیه در اثر انقباض مواد سطحی و یا در نتیجه جریان همرفتی ایجاده شده است. گرمای اندک درونی پلوتو باعث رانده شدن مونوکسید کربن منجمد،متان و نیتروژن به سطح می شود.

این داده ها توسط ابزار رالف سفینه افق های نو در 14 جولای از فاصله 77 هزار کیلومتری ثبت و دو روز بعد توسط پایگاه زمینی دریافت شد.

frozen_carbon_monoxide_pluto

مترجم: مریم فخیمی
منبع:Nasa.gov

Share