فضاپیمای افق های نو به مقصد خود ،پلوتو رسید

سفر سه میلیارد مایلی ناسا به سوی پلوتو به مرحله تاریخی خود رسیده است.
سفینه افق های نو ناسا امروز سه شنبه به سیاره پلوتو رسید.بعد از یک سفر طولانی درون منظومه شمسی، اکنون سفینه افق های نو به نزدیکترین فاصله اش از پلوتو رسیده است و درفاصله ۷۷۵۰ مایلی برفراز این سیاره کوتوله است ،فاصله ای درحدود نیویورک تابمبئی درهند.
این اولین ماموریت برای شناخت جهانی درفاصله ای بسیار دور از زمین است.

 

 

 

tn-p_lorri_fullframe_color

New Horizons Pluto Flyby

 

Share