جمعه ها با معرفی کتب نجوم و فضا

گاهی ممکن است علاقمندان به دنیای شگفت انگیز نجوم و فضا و به ویژه تازه‌واردان به این رشته، در انتخاب کتاب مناسب برای یادگیری مفاهیم اولیه نجوم، رصد آسمان، عکاسی، تاریخ نجوم یا دانش فضایی دچار سردرگمی شوند. قرار است جمعه‌ها شما را به دنیای کتاب های نجوم و فضا ببریم تا انتخاب کتاب مناسب برایتان آسان‌تر شود.

 

  •  این هفته: هیچ
  • نویسنده: فرانک کلوز

 

 افسانه‌های باستانی آفرینش با «هیچی» آغاز می‌شوند. اندیشمندان یونان باستان «هیچی» را با واژه «خلأ» جایگزین کردند. برای آنان خلأ به معنای نبوده ماده بود؛ جایی که از هر چیز مادی تهی است.‌مفهوم خلأ، هستی و ناهستی برای انسان هوشمند همیشه شورانگیز بوده است.
در فیزیک مدرن، خلأ دوام آورده است، اما به معنی تهی از همه ‌چیز نیست و سرشت دیگری دارد: خلأ کوانتومی اقیانوس بی‌نهایت گسترده و ژرف انرژی است که رویدادهای شگفت‌انگیزی می‌توانند از آن سر برآورند.
این کتاب ما را از گمانه‌زنی های فلسفی اولیه به مرزهای فیزیک مدرن، به عدم قطعیت کوانتومی در آگاهی، به ابعاد بالاتر، به میدان هیگز و آغاز عالم می‌برد و می‌کوشد نشان دهد که همه چیز از هیچ می‌تواند پدید آید.
اگر بتوانیم «هیچی» رابفهمیم، شاید پدیداری همه چیز را بفهمیم.

photo_2017-05-20_13-36-22

خواندن کتاب «هیچ» برای آنان که اندیشیدن را ارج می‌نهند و نیز برای دانشجویان فیزیک می‌تواند سودمند باشد.

معرفی: حسن فتاحی

Share