فیلمی از اولین کار ربات ایستگاه فضایی

Dextre ربات ماهر آژانس فضایی کانادا در داخل ایستگاه فضایی بین‌المللی،اولین تعمیرات ایستگاه را در 28 و 29 آگوست 2011 انجام داد.

او با موفقیت جعبه معیوبی را در آزمایشگاه فضایی با جعبه سالمی تعویض کرد، در نتیجه قسمتی از سیستم‌های الکتریکی آزمایشگاه را ترمیم کرد.

Canadaram2 در طی عملیات، Dextre را حمایت می‌کرد. Dextre از زمین، توسط کنترل کنندگان پرواز ربات‌ها در Houston در مرکز فضایی جانسون و با حمایت گروهی از مهندسین در Houston و برج نظارت آژانس فضایی کانادا اداره می‌شود.

زندگی‌نامه Dextre:

نام کامل: Special Purpose Dexterous Manipulator (به خاطر همین است که این ربات را برای کوتاهی Dextre می‌نامند.)

زمان تولد: 16 مارس 2008

مکان: در ایستگاه فضایی بین‌المللی

استخدام کننده: آژانس فضایی کانادا

ارتفاع: 3/7 متر

پهنا (در امتداد شانه‌هایش): 2/37 متر

طول بازو: 3/35 متر

جرم: 1560 کیلوگرم

در این عکس مشخصات کامل Dextre را می‌بینید.

می‌توانید فیلمی از اولین تعمیرات dextre را در اینجا مشاهده کنید.

منبع: Canadian Space Agency

نویسنده: هانیه امیری

Ayazastro.com

Share