وبینار به دنبال سنگ‌های کیهانی

وبینار در جستجوی سنگ‌های کیهانی

انجمن نجوم آیاز تبریز وبینار «به دنبال سنگ‌های کیهانی» را برگزار می‌کند. دکتر حامد پورخرسندی مدرس این وبینار مجازی است.

گواهی این وبینار توسط انجمن نجوم آیاز اهدا می‌شود.

سرفصل‌های وبینار
 بررسی تاریخ منظومه شمسی، تفاوت ساختاری سیارک‌ها با اقمار و سیارات، ارتباط بین سنگ‌های فرازمینی با سیارات و سیارک‌ها، ماموریت‌های نمونه‌برداری از سیارک‌ها و ماه، جستجوی سنگهای فرازمینی در زمین

معرفی مدرس
 حامد پورخرسندی، زمین‌شناس، شهاب‌سنگ‌شناس، پژوهشگر پسادکتری شهابسنگ‌شناسی و شیمی کیهانی است.

ظرفیت این وبینار که در اسکای روم برگزار می‌شود، محدود است: ۱۸ نفر

هزینه وبینار

  • اعضا آیاز: ۲۰ هزار تومان
  • سایرین: ۲۵ هزار تومان

شیوه ثبت‌نام:

هزینه وبینار را به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۰۰۶۷۴۳۰۴۰ به نام مریم پرتوی‌نژادی واریز کنید.

اطلاعات خود شامل نام کامل، شماره تماس، تاریخ تولد، کد ملی، نام پدر و تصویر فیش واریزی را به شماره زیر در واتساپ ارسال کنید:

الناز بزرگزاده، معاون آموزش: 09026084500

مهلت ثبت‌نام: ۱۹ آذر ساعت ۲۲

زمان: پنجشنبه ۲۰ آذر ، ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰

وبینار در جستجوی سنگ‌های کیهانی

 

Share