گزارش صدوبیستمین باشگاه نجوم آیاز

صدوبیستمین باشگاه نجوم آیاز ساعت ۲۲ پنجشنبه ۲۹ آبان از صفحه اینستاگرام انجمن آیاز به صورت مجازی برگزار شد.
در این برنامه محمدامین پشمینه آذر میزبان حامد الطافی کارشناس ارشد فیزیک نجومی و همکار رصدخانه ملی ایران بود و به گفتگو درباره تجهیزات رصدی جانبی رصدخانه ملی ایران پرداختند.
این برنامه به صورت مشترک از صفحه انجمن آیاز و صفحه رصدخانه ملی ایران پخش شد.

برگزیده‌ای از اخبار نجومی و فضایی ماه گذشته به گردآوری و تنظیم محمد گوهری و ارائه فاطمه علی‌اسکندرزاده نیز در صفحه انجمن منتشر شد.
این گفت‌وگو در صفحه انجمن آیاز ذخیره شده و قابل مشاهده است.

به امید رفع پاندمی ویروس کرونا و دیدار حضوری با علاقمندان نجوم.

رقیه شریف‌زاده: دبیر باشگاه

۱۲۰ مین باشگاه انجمن نجوم آیاز

Share