صد و بیست ‌و دومین باشگاه نجوم آیاز

صد و بیست ‌و دومین باشگاه نجوم آیاز

صد و بیست ‌و دومین باشگاه نجوم آیاز به صورت لایو در اینستاگرام برگزار می‌شود‌.

موضوع این باشگاه آشنایی با لک‌های خورشیدی و ستاره‌ای است.

دکتر حدیث گودرزی مهمان این باشگاه خواهد بود.

میزبان: محمد امین پشمینه‌آذر

زمان: پنجشنبه ۲۵ دی ساعت ۲۲

صد و بیست ‌و دومین باشگاه نجوم آیاز

Share