صدوبیستمین باشگاه نجوم آیاز

صد و بیستمین باشگاه نجوم آیاز به صورت لایو در اینستاگرام برگزار می‌شود‌. موضوع این باشگاه آشنایی با تجهیزات رصدی جانبی است. حامد الطافی مهمان این باشگاه خواهد بود.

در این باشگاه درباره پایشگاه، سامانه AutoDIMM، تلسکوپ آرایه لنز، گفتگو خواهد شد.

معرفی مهمان

حامد الطافی

کارشناس ارشد فیزیک نجومی (اخترفیزیک) از دانشگاه زنجان همکار رصد خانه ملی ایران برای طراحی و ساخت تلسکوپ آرایه لنز، بهره ‌برداری و پشتیبانی سامانه اندازه‌گیری دید
نجومی و سامانه آسمان‌ نما، اپراتوری سامانه رصدی آرایه لنز در پژوهشگاه دانش های بنیادی و مدرس نجوم

زمان: پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۲۲

برنامه از پیج اینستاگرام انجمن نجوم آیاز و پیج رسمی رصدخانه ملی پخش خواهد شد.

 

صد و بیست مین باشگاه نجوم آیاز

 

Share